RSS
 

MICH – BUD Malczewo wygrało turniej charytatywny „Gramy dla Daniela”

16 paź

Z inicjatywy kolegów Daniela z boiska i Tadeusza Tomaszewskiego rozegrano 15 października 2017 r. na boisku Orlik w Cielimowie turniej szóstek piłkarskich „Gramy dla Daniela”. Celem imprezy charytatywnej było zebranie w ramach zbiórki publicznej środków finansowych na leczenie i rehabilitację Daniela Miętkiewicza, który został bardzo silnie porażony prądem przy usuwaniu skutków nawałnicy. Patronat Honorowy nad turniejem sprawowała Pani Europoseł Krystyna Łybacka. W turnieju uczestniczyło osiem drużyn z terenu powiatu gnieźnieńskiego. Warto zauważyć, że byli to koledzy z boiska, uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II z Gniezna, gdzie Daniel kończył Technikum Elektryczne wspólnie z opiekunem Panią Magdaleną Krawczyk oraz młodzież otwarta na pomoc dla drugiego człowieka w potrzebie. Sędzią głównym imprezy jako wolontariusz był Pan Dariusz Śmiałowski reprezentujący SKFiT „Chrobry – Gniezno”. W ramach turnieju rozegrano 15 meczy, najskuteczniejszym strzelcem okazał się z sześcioma trafieniami zawodnik „Chrobrego – Gniezno” Szymon Menz. W finale imprezy „Gramy dla Daniela” spotkały się drużyny Mich – Bud Malczewo i Orkan Działyń. Wygrała ekipa Mich – Bud Malczewo pokonując 1:0 Orkan Działyń. Końcowa klasyfikacja turnieju przedstawia się następująco:

I miejsce – Mich – Bud Malczewo i puchar Przewodniczącego Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w Poznaniu Tadeusza Tomaszewskiego,

II miejsce – Orkan Działyń i puchar Wójta Gminy Niechanowo Eugeniusza Zamiar oraz piłkę nożną ufundowaną przez WZ LZS,

III miejsce – 2B Sklep Komputerowy Witkowo i puchar Prezesa Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan Stanisława Dolacińskiego,

IV miejsce – Actimel Team Gniezno i puchar Przewodniczącego Rady Gminy Niechanowo Zdzisława Sikory,

V miejsce – „Chrobry – Gniezno” i puchar Prezesa GLKS „Pelikan” Niechanowo Roberta Prawniczaka,

VI miejsce i puchar Prezesa UKS Niechan Zbyszka Linkiewicza zdobyła drużyna
FC „Cieszka” z Gniezna.

Kolejne miejsca zajęły drużyny Fresh Catering Gniezno i Trzuskołoń City. Puchary i medale na zakończenie imprezy wręczyli Tadeusz Tomaszewski, Stanisław Dolaciński oraz Maria Kierzek i Arkadiusz Nowak – radni gminy Niechanowo. Puchary, medale oraz piłki w turnieju piłkarskim jako nagrody ufundowali Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu i Urząd Gminy w Niechanowie oraz Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan. Turniejowi piłki nożnej towarzyszyła zbiórka publiczna do puszki na leczenie Daniela przy kawie, pysznych wypiekach Pani Marii Kierzek i smacznej grochówce sfinansowanej przez sołtysów gminy Niechanowo. Część festynową imprezy obsługiwali wolontariusze – sołtysi Maria Kierzek – Malczewo, Renata Małolepsza – Jelitowo, Antoni Rogulski – Trzuskołoń, Marek Jagodziński – Marysin, Stanisław Wiśniewski – Mierzewo, Zenon Kwapich – Żelazkowo, Sylwester Knast – Arcugowo oraz Panie Ewa Kasprzyk z Żelazkowa i Małgorzata Konieczka z Czerniejewa. Organizatorem turnieju szóstek piłkarskich „Gramy dla Daniela” było Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan wspólnie z Wielkopolskim Zrzeszeniem LZS w Poznaniu, Urzędem Gminy w Niechanowie, Społecznym Komitetem „Pomoc dla Daniela” i sołtysami gminy Niechanowo. Całość niedzielnego grania dla Daniela w Cielimowie prowadzili Tadeusz Tomaszewski, Dariusz Śmiałowski i Maria Kierzek. Łącznie udało się zebrać w ramach wpisowego 900 zł, a do puszki w ramach zbiórki publicznej nr 2017/4117/KS kwotę 643 zł. Tak więc kolejne 1543 zł zasili fundusz przeznaczony na leczenie i rehabilitację Daniela. Organizatorzy turnieju szóstek piłkarskich planują kolejny turniej piłkarski w hali „Mikołajki dla Daniela”. Przypominamy, że można wesprzeć Daniela przekazując darowiznę na konto: BGŻ S.A. O/Gniezno 29 2030 0045 1110 0000 0229 9550 z dopiskiem „Pomoc dla Daniela” lub pobrać puszkę u Pani Agaty Zybała w Urzędzie Gminy w Niechanowie, tel. 61 429 49 17 i przeprowadzić zbiórkę pieniędzy na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

 

 
Komentowanie nie jest możliwe

Napisane w kategorii Komentarze

 

Turniej Szóstek Piłkarskich „Gramy dla Daniela”

06 paź

Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan jest głównym organizatorem Turnieju Szóstek Piłkarskich „Gramy dla Daniela”, który odbędzie się 15 października 2017 o godz. 10.00 na boisku Orlik w Cielimowie.

Daniel Miętkiewicz został poszkodowany podczas pracy przy usuwaniu skutków sierpniowej nawałnicy. W imieniu Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan serdecznie zapraszam drużyny do udziału w turnieju. Wpisowe za udział w turnieju wynosi 100 zł od drużyny i w całości zostanie przeznaczone na leczenie Daniela.

 
Komentowanie nie jest możliwe

Napisane w kategorii Komentarze

 

Wspólna pomoc dla Daniela

06 paź

Szanowni Państwo! W imieniu Komitetu Społecznego zwracamy się z gorącą prośbą o wsparcie finansowe Daniela Miętkiewicza, mieszkańca Malczewa, który usuwając skutki sierpniowej nawałnicy, pracując na wysokości uległ poważnemu wypadkowi. 

„Zostałem porażony linią wysokiego napięcia tj. 15k/V. Odniosłem obrażenia IV stopnia obu rąk i okolic śródręcza oraz obrażenia III stopnia prawej nogi. Nie mam czucia w rękach i straciłem małe palce u obu rąk. Przede mną długotrwałe leczenie, wiele operacji, przeszczepów, rekonstrukcji a także kosztownej i bolesnej rehabilitacji oraz walka o powrót do wcześniejszej normalności. Każde wsparcie jest dla mnie ważne.”
                                                                                                                                     Daniel Miętkiewicz
 Liczymy na Państwa życzliwość i wierzymy, że słowa Daniela nie są dla Państwa obojętne. Prosimy o pomoc w zbieraniu funduszy na rehabilitację. Numer konta, na które można dokonywać wpłaty- darowizny
29 2030 0045 1110 0000 0229 9550  koniecznie z dopiskiem „Pomoc dla Daniela”
Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan ul. B. Chrobrego 40/41 62-200 Gniezno
Wspomóc leczenie Daniela będzie można również biorąc udział w imprezach charytatywnych, które będą organizowane na terenie gminy Niechanowo. Informacje o tych działaniach będą zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Gminy Niechanowo.
Wszystkim Darczyńcom z góry dziękujemy.
 
Komentowanie nie jest możliwe

Napisane w kategorii Komentarze

 

Bezpłatne porady prawne cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców

22 sie

Program porad prawnych to bezpłatne poradnictwo prawne świadczone w ramach współpracy z Biurem Europosłanki  Krystyny Łybackiej w Gnieźnie, polegające na udzielaniu przez prawnika bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Gniezna i okolic. Porady skierowane są dla wszystkich mieszkańców ze szczególnym wskazaniem na osoby najuboższe, dotknięte problemami społecznymi oraz prawnymi, które nie są w stanie opłacić radcy prawnego lub adwokata z prywatnych kancelarii. Porady udzielane są w ramach cotygodniowych dyżurów odbywających się w poniedziałki w godzinach od 16.00 do 18.00 (godziny popołudniowe dogodne są dla większości pracujących mieszkańców), które odbywają się w Biurze przy ul. Rzeźnickiej 1/B. Chrobrego 40/41.

W trakcie prawie dwuletniej współpracy udzielono ponad 500 porad na ok. 72 dyżurach. (nie wszystkie zaprotokołowane – często doprowadzenie sprawy jednego mieszkańca do końca wymagało spotkań na kilku dyżurach). Łącznie prawnik przyjmował mieszkańców przez ponad 150 godzin.

Sprawy, z którymi docierali do prawnika mieszkańcy były bardzo różnorodne.

Z zakresu prawa rodzinnego udzielono dziesiątki porad z czego  dotyczyło pomocy
w sporządzaniu pozwów rozwodowych – zarówno z wyłącznej winy osoby pozowanej jak
i bez orzekania o winie. Pozostałe  porady dotyczyły spraw alimentacyjnych (podwyższenie, obniżenie, czy też uchylenie się od obowiązków alimentacyjnych).

Z zakresu stricte prawa cywilnego prawnik udzielił najwięcej porad ok. 55 w tym:

-  porady z tematyki spadków i darowizn, wspólnot mieszkaniowych, umów najmu

-  porady z egzekucji komorniczej w sprawach cywilnych

- porad z różnych dziedzin tej gałęzi prawa

Mieszkańcy najczęściej pytali o przechodzenie długów spadków na spadkobiercę, sporządzenie testamentów oraz o zachowek. Wyjaśniono też zagadnienia związane
z instytucją skargi na czynności komornika oraz wysokości kwot, które może komarnik pobierać z wynagrodzenia. Wśród pozostałych spraw z zakresu prawa cywilnego poruszono takie zagadnienia jak sprzedaż nieruchomości, pełnomocnictwa, naruszenie dóbr osobistych, ochrona posiadania, czy też podniesienie stawki czynszu za lokale mieszkalne.

Ponad 10 spraw dotyczyły prawa pracy. Przede wszystkim prawnik pomagał napisać pozwy do sądu pracy o bezpodstawne zwolnienia z pracy, o mobbing. Jedna ze spraw dotyczyła niewypłaconego wynagrodzenia.

Kilka porad udzielono z zakresu prawa karnego. Przede wszystkim dotyczyły one przestępstw
z grupy dotyczącej prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu oraz wtargnięcia na cudzą nieruchomość, pobicia oraz znęcania się w rodzinie.

Pozostałe porady dotyczyły innych gałęzi prawa.

Większością beneficjentów programu są osoby o nie najlepszej sytuacji materialnej, posiadające znikomą wiedzę prawniczą, nawet w najprostszych sprawach. Z uwagi na bezpieczeństwo prawne beneficjentów, porady odbywają się w gabinecie bez udziału osób trzecich. Porada trwa średnio od 15-20 minut. Zdarzały się jednak sprawy na tyle skomplikowane, że czas ten zostawał wydłużony. Celem realizacji porad i współpracy pomiędzy prawnikiem, a Biurem Europoselskim jest zagwarantowanie osobom, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, nieodpłatnej pomocy i opieki prawnej. Założenia i cele współpracy są realizowane na bieżąco.

W wielu przypadkach prawnik służył pomocą w napisaniu pozwów (o rozwód, zachowek,
o zaniechania naruszeń przez sąsiada na jego nieruchomości, kontakty z dzieckiem), pism do komorników sądowych oraz firm windykacyjnych. Zdarzały się również pisma w sprawach karnych. Łącznie mieszkańcy uzyskali pomoc w napisaniu przeszło 40 pism.

Pomimo widocznej w ostatnich latach poprawy świadomości prawnej obywateli naszego województwa i kraju, należy stwierdzić, iż jeszcze wiele osób potrzebuje pomocy w napisaniu najprostszych pism procesowych czy też wniosków do instytucji samorządu terytorialnego
i innych. Pomoc prawnej można uzyskać po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie tel. 601 287 775Tadeusz Tomaszewski – Asystent Europosłanki lub (61) 426 33 29 Justyna Banasik – Kierownik Biura Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan  w dni robocze w godz.8.30-15.30.

 
Komentowanie nie jest możliwe

Napisane w kategorii Komentarze

 

Konrad Zybała w Parlamencie Europejskim

07 lip

 

Laureat XXIII edycji Konkursu Wiedzy „Gmina Niechanowo – Historia i Współczesność” organizowanego przez Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan we współpracy z gminą Niechanowo Konrad Zybała przebywał na zaproszenie Europosłanki Krystyny Łybackiej w Parlamencie Europejskim. Grupa 56 osób z Wielkopolski, laureaci konkursów, najlepsi studenci, inicjatorzy i organizatorzy projektów charytatywnych oraz popularyzujących wiedzę o Unii Europejskiej uczestniczyła w dniach 25  - 28.06.2017 w wyjeździe studyjnym do Brukseli. Uczestnicy po drodze do Parlamentu Europejskiego zwiedzili Brugię, Brukselę i Waterloo. Głównym punktem wyjazdu studyjnego było spotkanie w Parlamencie Europejskim z Panią Poseł Krystyną Łybacką oraz zwiedzanie parlamentu i wspólny lunch z Eurodeputowaną. Konrad Zybała po powrocie z Brukseli powiedział m.in. „Moja wycieczka do Brukseli i Brugii była ciekawa. Zobaczyłem wiele zabytków, zwłaszcza w Brugii w tym mieście jest bardzo dużo starych zabytkowych kamienic, w których znajdują się sklepy, restauracje. Główny punkt wyjazdu czyli spotkanie z panią Łybacką było bardzo miłe. Muszę tylko ponarzekać na podróż, w autobusie było lekko niewygodnie lecz podróż minęła dość szybko jak na taką długą podróż”. Wspólnie z Konradem w wyjeździe studyjnym do Brukseli uczestniczyli także Patrycja Kucharska wytypowana przez rektora PWSZ w Gnieźnie oraz Zuzanna Błaszak laureatka konkursu wiedzy o życiu i twórczości Władysława Reymonta z gminy Kołaczkowo.

 

 

 

 

 
Komentowanie nie jest możliwe

Napisane w kategorii Komentarze

 

SPRAWOZDANIE z działalności Biura Poselskiego Krystyny Łybackiej – Posłanki do Parlamentu Europejskiego od 01.10.2016 do 30.06.2017

07 lip
 1. I. Warsztaty komputerowe dla seniorów – łącznie 108 osób
 • Turek
 • Koło
 • Września
 • Gniezno x3

Partnerzy: Starostwa w Turku, Kole i Wrześni oraz Prezydent miasta Gniezna i Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan.

 1. II. Szkolenia – łącznie 177 osób
  1. 1. Dla organizacji pozarządowych i pracowników samorządowych dotyczących funduszy krajowych i europejskich dla sektora pozarządowego – Trzemeszno, Gniezno, Września, Koło – 125 osób (Katarzyna Jórga, Tadeusz Tomaszewski).

Partnerzy: Starostwa we Wrześni  i Kole, Burmistrz Trzemeszna, Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Gnieźnie.

 1. Dla przedsiębiorców i osób rozpoczynających działalność gospodarczą we współpracy z Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct – Poznań na temat Fundusze Europejskie dla Przedsiębiorców na lata 2014 – 2020. Kierownik: Bogumiła Frąckowiak – 52 osoby.
 • Niechanowo, Września, Środa.
 • Partnerzy: Wójt Gminy Niechanowo, Starosta Wrzesiński, Burmistrz Środy Wielkopolskiej, Cech Rzemiosł Różnych w Środzie Wielkopolskiej.
 1. III. Bezpłatne porady prawne – łącznie dla 198 osób
 • W każdy poniedziałek w godzinach 1600 – 18 00  - bezpłatne porady prawne
  w Biurze w Gnieźnie udziela mgr Piotr Malach
 1. IV. INTERWENCJE POSELSKIE oraz Asystenta Europosłanki :

1. Po spotkaniach z przedstawicielami władz samorządowych w powiecie tureckim, kolskim , słupeckim i wrzesińskim wystosowała 6 interpelacji do  ministrów w sprawach:

 • naliczania subwencji oświatowej, kosztów wdrażania reformy edukacji;
 • zamiaru opodatkowania sprzedaży przez  właścicieli małych pasiek;
 • pomocy resortu edukacji w zakupie komputerów i dostępu
  do szerokopasmowego Internetu;
 • w sprawie realokacji środków PO „Rybactwo i Morze”;
 • budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej;
 1. 2. Pani Poseł Krystyna Łybacka wystąpiła z interwencją:
 • do Wojewody Wielkopolskiego w sprawie przywrócenia osoby bezrobotnej do rejestru osób bezrobotnych z możliwością otrzymania zasiłku przedemerytalnego;
 • Do Komornika w Poznaniu w sprawie w sprawie odzyskania zaległego wynagrodzenia;
 1. Asystent Tadeusz Tomaszewski wspólnie z prawnikiem wystąpił w 16 sprawach do władz samorządowych, podmiotów gospodarczych, ZUS i organizacji społecznych w sprawach dotyczących:
 • opłat za wodę, energię elektryczną, systemu rozliczania zaliczek
  za ogrzewanie;
 • remontu i przydziału mieszkań;
 • odwołań do organów administracji rządowej i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 • skierowań na turnusy rehabilitacyjne i  leczenie sanatoryjne;

4. Skuteczna interwencja prof. Tadeusza Iwińskiego u Pani Barbary Szymańskiej Ambasadora RP w Wietnamie w sprawie uzyskania wizy dla obywatelki Wietnamu – żony jednego z mieszkańców Gniezna.

Łącznie udzielono pomocy 69 osobom.

 1. V. Spotkania Posłanki do Parlamentu Europejskiego w obszarze działalności Biura – uczestniczyło łącznie 350 osób.

Poseł Krystyna Łybacka spotkała się  z przedstawicielami gmin, starostami powiatu kolskiego, słupeckiego, tureckiego i wrzesińskiego oraz młodzieżą licealną w Kole  i gimnazjalną w Strzałkowie – 146 osób.

W spotkaniach uczestniczyli radni, wójtowie, burmistrzowie, starostowie
i liderzy organizacji społecznych – 78 osób.

Europosłanka odbyła również dwa spotkania otwarte  z wyborcami w Turku
i Wrześni – 126 osób.

 1. VI. I Europejska Konferencji Seniorów Województwa Wielkopolskiego
  „ Senioriada” 19 – 20.05.2017 w Wągrowcu – łącznie 130 osób.
 • Udział 38 osób w tym 12 z powiatu gnieźnieńskiego – liderów organizacji społecznych zajmujących się seniorami.
 1. VII. Wsparcie organizacyjne, rzeczowe i finansowe inicjatyw lokalnych.

Posłanka do Parlamentu Europejskiego Pani Krystyna Łybacka wsparła
36 projektów, poprzez ufundowanie  pucharów, medali, statuetek, pluszaków oraz sprzętu sportowego i upominków reklamowych.

Inicjatywy lokalne organizowane były przez placówki oświatowe i instytucje kultury, organizacje pozarządowe, związki sportowe, sołectwa i rady osiedlowe oraz rodzinne ogrody działkowe, w których uczestniczyło
4,5 tysiąca osób.

 1. VIII.   Pomoc w  realizacji projektów charytatywnych (WOŚP Niechanowo, Uśmiech dla Dzieci w szpitalu onkologicznym realizowany przez samorządowców
  z Kołaczkowa, zbiórka środków finansowych na leczenie i rehabilitację osoby
  z niepełnosprawnościami w Chlebowie gmina Miłosław).

IX. Wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego.

Laureaci konkursów wiedzy w gminie Niechanowo (Konrad Zybała)
i Kołaczkowo (Zuzanna Błaszak) wspólnie z opiekunami oraz najlepsza studentka (Patrycja Kucharska) z PWSZ Gniezno uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do parlamentu Europejskiego w dniach 25 – 28.06.2017 roku

X. Wycieczka seniorów do Piły.

Biuro Europosłanki w Gnieźnie we współpracy z Biurem w Pile zorganizowało dla 74 seniorów 10 maja 2017 r. całodniową  wycieczkę  krajoznawczo – turystyczną do Piły i regionu pilskiego.

XI. Patronaty honorowe:

 • XVIII Regionalne Zawody Radnych, Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów
  i Starostów w Tenisie Stołowym, II Memoriał im. Krzysztofa Szkudlarka – Witkowo – 18.02.2017.
 • XVIII Regionalny Pojedynek Sportowy Mieszkańców Wsi i Sołtysów – Bieganowo – 25.06.2017.
 • Europejski Dzień Sąsiada – Bieganowo – 10.06.2017.
 • Program edukacyjny „Nasza Miasto – Nasze Gniazdo” realizowany przez Klub Nauczycieli Polskich i Polonijnych.
 • Międzywojewódzki Dzień Tańca „Harmonia ciała i umysłu” dla młodzieży z niepełnosprawnościami – Gniezno – 26.04.2017.
 • Akcja letniego wypoczynku półkolonijnego „Sport – Uśmiech – Zabawa 2017” organizowanego przez Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan.

XII. Udział przedstawiciela Europosłanki – Asystenta Tadeusza Tomaszewskiego na spotkaniach, wydarzeniach samorządowych, kulturalnych, sportowych oraz podsumowaniach projektów realizowanych przez organizacje społeczne i placówki oświatowe – łącznie 136 wydarzeń (m.in. w Rychwale, Ruchocinku, Kołaczkowie, Małachowie, Kole, Turku, Niechanowie, Wrześni, Koninie, Wiekowie, Grzybowie, Trzemesznie, Gurówku, Mnichowie, Szczytnikach Czerniejewskich, Łubowie, Przygodzicach, Witkowie, Skorzęcinie, Środzie, Śremie, Rybnie, Dąbrówce Kościelnej, Pięczkowie, Marysinie, Trzuskołoniu, Budzyniu, Szczytnikach Duchownych, Żychlinie, Słupcy, Zagórowie, Strzałkowie, Ostrowitym, Kleczewie, Czerniejewie, Gnieźnie, Myszakówku, Chlebowie, Marzeninie, Pietrzykowie, Żelazkowie, Grotkowie, Cielimowie, Żerkowie, Bieganowie).

Łącznie w pierwszym półroczu 2017 r. w inicjatywach realizowanych bezpośrednio przez Panią Krystynę Łybacką Posłankę do Parlamentu Europejskiego oraz Biuro Poselskie w Gnieźnie wzięło udział 1103 osoby, a w projektach wspieranych przez Europosłankę ponad 4,5 tys. osób.

 
Komentowanie nie jest możliwe

Napisane w kategorii Komentarze

 

Konrad Zybała z Gimnazjum w Niechanowie pojedzie do Parlamentu Europejskiego

26 maj

Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan z inicjatywy Tadeusza Tomaszewskiego zorganizowało po raz 22 konkurs wiedzy „Gmina Niechanowo – Historia i Współczesność”. Honorowy patronat objęła Pani Krystyna Łybacka Poseł do Parlamentu Europejskiego. Finał gminny rozegrano 26 maja 2017 w hali sportowej Zespołu Szkół w Niechanowie, do którego zakwalifikowało się 12 uczniów w 4 grupach wiekowych. Finał został poprzedzony eliminacjami szkolnymi, w których uczestniczyło 233 uczniów z trzech placówek szkolnych oraz półfinałem w którym wzięło udział 79 uczniów. Na początku finałowej imprezy wręczono nagrody finansowe i książkowe, które otrzymali:

 • Maria Świątek uczennica klasy Ic Gimnazjum im. Józefa Wybickiego
  w Niechanowie, która zajęła IV miejsce wśród gimnazjalistów. Nagrodę w kwocie 200 zł i książkę wręczył fundator Pan Arkadiusz Gaca – kierownik OSiW OHP.
 • Dominik Stępniewski z OSiW OHP w Niechanowie jako najlepszy uczeń
  klasy I Niepublicznego Gimnazjum. Nagrodę w kwocie 200 zł i publikację książkową wręczył fundator Zdzisław Sikora – Przewodniczący Rady Gminy.

W finale wszyscy uczestnicy odpowiadali na cztery pytania szczegółowe i jedno problemowe. W przerwie między poszczególnymi kategoriami wiekowymi wystąpił zespół taneczny uczniów klas I – III pod kierownictwem Pani Ewy Kaczmarek. Klasyfikacja końcowa XXII Konkursu Wiedzy „Gmina Niechanowo – Historia i Współczesność” przedstawia się następująco:

Klasy I:

1 miejsce – Maja Rybicka – nagroda 150 zł i książka,

2 miejsce – Amelia Banaszczyk – nagroda 100 zł i książka,

3 miejsce – Agata Stajkowska – nagroda 50 zł i książka.

Nagrody finansowe w kwocie 300 zł ufundowała Pani Elżbieta Rzepecka – Roszak, a nagrody książkowe Urząd Gminy.

Klasy II + III:

1 miejsce – Mikołaj Chmiel – nagroda 250 zł i książka,

2 miejsce – Julia Rybicka – nagroda 150 zł i książka,

3 miejsce – Hubert Szeląg – nagroda 100 zł i książka.

Nagrody finansowe w kwocie 500 zł przekazał Tadeusz Tomaszewski – Honorowy Prezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan, a nagrody książkowe ufundował Urząd Gminy.

Klasy IV – VI:

1miejsce – Aleksandra Izbińska – nagroda 400 zł i książka.

2 miejsce – Julia Lipnicka – nagroda 300 zł i książka.

3 miejsce – Aleksandra Sucharska – nagroda 200 zł i książka.

Nagrody finansowe przekazali Pani Maria Graczyk – Skarbnik Gminy w kwocie 500 zł i Pan Stanisław Dolaciński – Prezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan w kwocie 200 zł, a nagrody książkowe ufundował Urząd Gminy.

Gimnazja:

1 miejsce – Konrad Zybała – nagroda 600 zł, książka i wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego wraz z opiekunem ufundowany przez Europosłankę Krystynę Łybacką.

2 miejsce – Weronika Olejniczak – nagroda 400 zł i książka.

3 miejsce – Karol Koper – Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Niechanowie – nagroda 300 zł i książka.

Nagrody finansowe w kwocie 1500 zł przekazał Pan Eugeniusz Zamiar – Wójt Gminy Niechanowo, a książki ufundował Urząd Gminy. Każdy uczestnik finału otrzymał egzemplarz Konstytucji RP. Nagrodę główną w imieniu Pani profesor Krystyny Łybackiej wręczył Tadeusz Tomaszewski, asystent Europosłanki. Jury XXII edycji konkursu stanowili: Eugeniusz Zamiar, Elżbieta Rzepecka – Roszak, Teresa Jastrzębska, Małgorzata Trzaskowska i Maria Graczyk. Konkurs przygotował i prowadził w imieniu organizatorów Tadeusz Tomaszewski. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan we współpracy z: Urzędem Gminy, GOK Niechanowo, Gminną Biblioteką Publiczną, Zespołem Szkół i OSiW OHP w Niechanowie oraz Szkołą Podstawową w Jarząbkowie. Finaliści konkursu odpowiadali na pytania dotyczące historii „różanej” gminy, funkcjonowania samorządów i organizacji pozarządowych, gospodarki, kultury, sportu oraz kompetencji instytucji Unii Europejskiej i roli Polaków w instytucjach europejskich.

 
Komentowanie nie jest możliwe

Napisane w kategorii Komentarze

 

Konstytucja to świecka Biblia

24 maj

Mam zaszczyt być jednym z członków Zgromadzenia Narodowego, który 2 kwietnia 1997 r. uchwalał obecną Konstytucję RP. Dokument powstał w wyniku prac Komisji Konstytucyjnej na bazie ośmiu projektów nowej Konstytucji. Wszystkie wówczas funkcjonujące siły polityczne brały udział w pracach nad ustawą zasadniczą.Ma ogromną wartość, gdyż została przyjęta 25 maja 1997 w referendum uzyskując poparcie 52,7% uczestników głosowania. Zawarta w Konstytucji preambuła jest symbolem łączenia Polek i Polaków o różnym światopoglądzie, jest przykładem dążenia do budowy wspólnoty narodowej, a nie dzielenia rodaków. Powstaje pytanie czy dzisiaj PiS i Prezydent Andrzej Duda proponując referendum bez określenia jak na razie jego tematyki chcą debaty czy narzucenia „swojej” wizji państwa. Moim zdaniem dyskusja nad ustawą zasadniczą powinna trwać, ale podstawą do debaty o jej zmianie nie może być świadome łamanie jej zapisów przez obecny obóz rządzący spod znaku PiS. Formacja Jarosława Kaczyńskiego otrzymała mandat do rządzenia, a nie do zmiany Konstytucji i jest zobowiązana przestrzegać jej zapisów. Konstytucja to świecka Biblia i należy ją zmieniać z ogromnym namysłem przy szerokiej akceptacji społecznej. TAK dla uczciwej debaty o zmianie Konstytucji z udziałem wszystkich sił politycznych, ośrodków naukowych i prawniczych oraz społeczeństwa obywatelskiego. NIE dla narzucania społeczeństwu „własnej” wizji państwa PiS-u. Dziś Prezydent Andrzej Duda jest prezydentem jednej formacji stąd jego propozycje budzą moją nieufność.

 
Komentowanie nie jest możliwe

Napisane w kategorii Komentarze

 

25-lecie Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan. Tak się zaczęło…

03 kwi

19 osób znalazło się na liści założycieli Inicjatywy Poznańskiej – młodych ludzi w wieku 20 – 30 lat z różnych środowisk, którzy po wielu spotkaniach odpowiadając przywiązanie do Wielkopolski postanawiają powołać Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan. Początek naszej działalności to oferta kierowania głównie do dzieci i młodzieży w zakresie wypoczynku, kultywowania tradycji i obrzędów regionalnych oraz integracja środowisk skupionych wokół stowarzyszenia.W roku 1995 rozkręcamy naszą działalność. Organizujemy festyny i imprezy sportowo – rekreacyjne dla osób z niepełnosprawnościami, kursy, szkolenia, seminaria. Na potrzeby organizowanych półkolonii, kolonii i obozów rozpoczynamy po uzyskaniu stosownych wpisów z Kuratorium Oświaty kursy na wychowawców w placówkach wypoczynku i kursy kadry kierowniczej. W ciągu 21 lat w tych kursach wzięło udział ponad 2,5 tys. osób z czego połowa z nich pracowała na naszych półkoloniach i obozach. Do dziś nasze kursy cieszą się uznaniem ze względu na wysoki poziom i doświadczenie wykładowców, byłych nauczycieli i dyrektorów placówek oraz pracowników kuratorium oświaty. Naszą ofertę programową od 1996 r. systematycznie poszerzamy o bezpłatne dyżury specjalistów, oferty dla seniorów i różnych grup zawodowych. Wówczas rozpoczęte działania są kontynuowane obecnie. W 2004 r. Stowarzyszenie uzyskuje status organizacji pożytku publicznego, to nowe przywileje, ale i dodatkowe obowiązki sprawozdawcze oraz standardy zwiększające przejrzystość działania. Po raz pierwszy w 2005 roku w ramach 1% zebraliśmy 13,5 tys., za rok 2015 – 69 tys. Warto podkreślić, że 70% gromadzonych środków w ramach 1%, to pieniądze wskazane przez podatników na cele szczegółowe, jak rehabilitacja i leczenie, zakup przyrządów ortopedycznych, organizacja turnusów rehabilitacyjnych czy edukacja.
Stowarzyszenie jest członkiem prawnym 4 organizacji tj.:
• Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich,
• Członkiem założycielem Lokalnej Organizacji Turystycznej
„Szlak Piastowski”,
• Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS,
• Stowarzyszenia „ŚWIATOWID” oraz sygnatariuszem Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Wielkopolskiego Rynku Pracy.
Po rejestracji Stowarzyszenia 14 maja 1990 r. przez Sąd Rejonowy w Poznaniu pracą organizacji kieruje Zarząd pod przewodnictwem młodego pracownika naukowego Politechniki Poznańskiej Waldemara Ziomka zamieszkałego w Koninie. Waldek później był jeszcze trzy lata wiceprezesem, na początku lat 2000 wyjechał do Kanady i obecnie jest profesorem na jednym z uniwersytetów. Wspólnie ze mną od marca 1995, jako sekretarz i wiceprezes, a obecnie członek Zarządu nieprzerwanie pracuje Laura Filipiak. W ramach działalności organów statutowych Stowarzyszenia na przestrzeni 25 lat działało w:
• Zarządzie – 30 osób,
• Trybunale Kontrolno – Orzekającym wypełniającym zadania komisji rewizyjnej – 17 osób.

Obecny Zarząd na czele z nowym Prezesem Staszkiem Dolacińskim pracuje od 19 czerwca 2016 r. Trybunałem kieruje od wielu lat koleżanka Marzena Dyc – Rewers, a osobą która funkcjonuje od grudnia 1990 roku tj. I Walnego Zebrania w Trybunale jest Andrzej Nowaczewski. Szanowni uczestnicy jubileuszowego spotkania. W ciągu 25 lat z naszej oferty programowej skorzystało ponad 500 tysięcy mieszkańców Wielkopolski. W szczególności z terenu powiatów: gnieźnieńskiego, wrzesińskiego, słupeckiego, wągrowieckiego. W naszych imprezach sportowo – rekreacyjnych adresowanych do dzieci i młodzieży, osób z niepełnosprawnościami, seniorów i różnych grup społecznych uczestniczyło 225 tys. osób.
W cyklu imprez sportowo – rekreacyjnych, a największe z nich to:
• Ogólnopolski Bieg Niechana,
• XVIII Turniej Tenisa Stołowego Radnych, Wójtów i Burmistrzów,
• XXII Regionalna Spartakiada Półkolonii „Sport – Uśmiech – Zabawa”,
• XXVI Jesienny Bieg Osiedla Winiary,
• Olimpiada Przedszkolaków „Mały Sport – Wielka Radość”,
• XVII Regionalna Spartakiada UKS – MDP,
• Piastowski Rekreacyjny Pojedynek Gmin,
• Regionalny Ranking Szkół w Biegach Przełajowych,
• Regionalny Piastowski Turniej Mini Piłki Nożnej.
Imprezy sportowo – rekreacyjne adresowane do środowisk osób
z niepełnosprawnościami to:
• XXII Integracyjna Spartakiada z okazji Światowego Dnia Inwalidy,
• X Festyn Sportowy dla Seniorów „Sport Receptą na Zdrowie”,
• XX Regionalna Olimpiada Osób Niepełnosprawnych,
• XXII Powiatowa Gwiazdka dla Dzieci i Młodzieży
z Niepełnosprawnościami,
• XV Regionalny Turniej Rodzin „Sprawnych Inaczej”.
Imprezy związane z upowszechnianiem kultury fizycznej to:
• Pojedynek Sportowo – Rekreacyjny Wsi i Sołtysów,
• Pojedynek Sportowy Spółdzielczości,
• Turniej Tenisa Stołowego Sołtysów,
• Festyny rodzinne,
• XIII cykl imprez „Na sportowo i świątecznie”,
• Piknik „Bezpieczne Wakacje” – Dziekanowice, Lednica, Szreniawa,
• Sportowe Wakacje – 9,5 tys. uczestników organizowane w latach 1995 – 2014 na terenie całego kraju.
Półkolonie w miejscu zamieszkania dla 43 tys. dzieci na terenie całej Wielkopolski. Największe akcje półkolonijne realizowaliśmy w partnerstwie z gminami, placówkami oświatowymi i Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa w środowiskach b. PGR:
• 2004 – 121 miejscowości – 5.422 uczestników,
• 2005 – 136 miejscowości – 5.710 uczestników.
W 2004 r. organizację półkolonii wspierał Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie kierując z programu Zielone Wakacje 65 absolwentów szkół średnich do odbycia staży. Na naszych półkoloniach i obozach pracowało ponad 3 tys. wychowawców i kierowników placówek. Dalej organizujemy półkolonie głównie we współpracy z gminami na terenie 3 powiatów z udziałem około 1 tys. uczestników. Dożywianie, opieka wakacyjna, bardzo bogaty program z elementami edukacji i wychowania to główne przesłanki tego projektu, w którym każdego roku uczestniczy od 10 do 30 partnerów publicznych wzbogacając treści programowe zorganizowanego wypoczynku.
Szanowni Państwo!
Stowarzyszenie stara się również odpowiadać na występujące problemy społeczne:
• organizujemy dla młodzieży szkolnej przez 16 lat wyprawkę szkolną, którą otrzymało 1200 osób,
• kolonie i obozy dla dzieci z terenów dotkniętych powodzią – dla 200 osób połączono z przekazaniem na zakończenie projektu wyprawki szkolnej i podstawowego ubioru.
W okresie wysokiego bezrobocia zwłaszcza wśród młodzieży i środowisk wiejskich realizowaliśmy we współpracy z urzędami pracy, ministerstwem pracy oraz placówkami oświatowymi programy specjalne rynku pracy dla ponad 3 tys. młodych ludzi. Współpracując z OHP, urzędami pracy i gminy prowadziliśmy 8 klubów pracy, 4 gminne centra informacji i Centrum Integracji Społecznej w Kłecku prowadzone przez Elżbietę Janiak. Stowarzyszenie jest instytucja szkoleniową wpisaną do rejestru Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Jako pracodawca od 1996 r. we współpracy z urzędami pracy w Gnieźnie, Poznaniu, Wągrowcu, Słupcy, Koninie, Śremie stworzyliśmy możliwość odbycia w stowarzyszeniu, naszych klubach pracy i gminnych centrach informacji 221 osobom staży oraz podjęcia pracy na robotach publicznych. Ponad 200 osób dzięki działalności klubów pracy znalazło stałe zatrudnienie. Jako organizacja społeczna aktywnie uczestniczymy w ważnych wydarzeniach społecznych. Braliśmy udział w kampanii referendalnej związanej z wejściem Polski do Unii Europejskiej i referendum konstytucyjnym. Naszą twarzą medialną w kampanii wspierającej proces integracji Polski z Unią i roli społeczeństwa obywatelskiego był m.in. Jarosław Grobelny, działacz samorządowy i gospodarczy, obecny zastępca prezydenta Gniezna. Organizujemy od 15 lat festyny i akcje promocyjne związane z budowaniem szacunku dla symboli narodowych z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, Dnia Flagi Narodowej, Święta Niepodległości. Popularyzację wiedzy wśród młodzieży szkolnej o naszych małych ojczyznach, zasadach funkcjonowania i kompetencjach władzy publicznej prowadzimy poprzez konkursy wiedzy, w tym najstarsze o gminie Niechanowo oraz roli młodzieży w Unii Europejskiej. Laureaci tych konkursów wiedzy otrzymują stypendia i nagrody finansowe oraz uczestniczą w wyjazdach studyjnych do Parlamentu Europejskiego. Łącznie na stypendia zebraliśmy i przekazaliśmy laureatom ponad 100 tys. złotych. Jako organizacja pożytku publicznego wspieramy inne organizacje społeczne i ruchy obywatelskie. To u nas od 20 lat prowadzimy bezpłatne porady prawne, wypełnianie PIT-ów, przygotowanie dokumentów do rejestracji klubów sportowych i stowarzyszeń. Z naszej inicjatywy i pomocy powstało 25 UKS – ów, 12 klubów sportowych i 17 organizacji pozarządowych.
Dla sektora pozarządowego i publicznego organizujemy szkolenia i seminaria z udziałem dobrych fachowców. Największe nasze zrealizowane projekty w tym zakresie to sport w okresie integracji europejskiej z udziałem Ireny Szewińskiej i innych olimpijczyków oraz przedstawicieli świata nauki, ustawa o działalności pożytku publicznego, koalicja na rzecz 1% podatku, fundusze europejskie dla obszarów wiejskich. W takich spotkaniach uczestniczyło od 100 do 400 osób. Naszą aktywność statutową finansujemy z projektów zdobywanych w ramach konkursów na zadania publiczne, ofiarności darczyńców i pracy wolontariuszy. Skuteczność naszych działań polega na umiejętności łączenia wysiłku Stowarzyszenia, samorządów terytorialnych i społeczności lokalnych. Drodzy Państwo, nasi partnerzy publiczni, wolontariusze, darczyńcy, członkowie Stowarzyszenia – RAZEM stworzyliśmy od 1990 roku do dzisiaj szeroką ofertę programową, w której wzięło udział 500 tys. mieszkańców Wielkopolski. Jestem dumny, że ten czas wspólnie dobrze wykorzystaliśmy dla naszych mieszkańców, a ja miałem zaszczyt jako prezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan być jednym z wielu przewodników budowy społeczeństwa obywatelskiego w Wielkopolsce.

 
Komentowanie nie jest możliwe

Napisane w kategorii Komentarze

 

„Polityczny skok na samorządy”

06 lut

Kadencyjność jako zasada rotacji władzy to dobry pomysł. Dwie pięcioletnie kadencje wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów i marszałków województw to nowy, dobry standard w polskiej samorządności. Trzeba pamiętać, że nowe rozwiązanie należy wprowadzać w dialogu z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, korporacji samorządowych oraz ludzi nauki, zajmujących się funkcjonowaniem władzy publicznej. Takie rozwiązania nie powinny działać wstecz czyli ograniczać prawa do kandydowania osób, które posiadają duży mandat zaufania  społeczności lokalnych. W ramach tej debaty o kadencyjności władz publicznych powinno się wprowadzić takie same standardy dla posłów, senatorów, radnych oraz osób pełniących funkcje wykonawcze z wyboru w samorządach. Obecna propozycja Prezesa PiS Pana Jarosława Kaczyńskiego ma wyraźny kontekst polityczny i zmierza do wykluczenia z kolejnych wyborów ludzi, z którymi kandydaci PiS przeważnie przegrywali w wyborach. Kadencyjność jako zasada sprawowania władzy publicznej na wszystkich szczeblach TAK – obecnej propozycji PiS jako działanie prawa wstecz – NIE

Tadeusz Tomaszewski

 
Komentowanie nie jest możliwe

Napisane w kategorii Komentarze

 
 

 • Facebook