RSS
 

25-lecie Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan. Tak się zaczęło…

03 kwi

19 osób znalazło się na liści założycieli Inicjatywy Poznańskiej – młodych ludzi w wieku 20 – 30 lat z różnych środowisk, którzy po wielu spotkaniach odpowiadając przywiązanie do Wielkopolski postanawiają powołać Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan. Początek naszej działalności to oferta kierowania głównie do dzieci i młodzieży w zakresie wypoczynku, kultywowania tradycji i obrzędów regionalnych oraz integracja środowisk skupionych wokół stowarzyszenia.W roku 1995 rozkręcamy naszą działalność. Organizujemy festyny i imprezy sportowo – rekreacyjne dla osób z niepełnosprawnościami, kursy, szkolenia, seminaria. Na potrzeby organizowanych półkolonii, kolonii i obozów rozpoczynamy po uzyskaniu stosownych wpisów z Kuratorium Oświaty kursy na wychowawców w placówkach wypoczynku i kursy kadry kierowniczej. W ciągu 21 lat w tych kursach wzięło udział ponad 2,5 tys. osób z czego połowa z nich pracowała na naszych półkoloniach i obozach. Do dziś nasze kursy cieszą się uznaniem ze względu na wysoki poziom i doświadczenie wykładowców, byłych nauczycieli i dyrektorów placówek oraz pracowników kuratorium oświaty. Naszą ofertę programową od 1996 r. systematycznie poszerzamy o bezpłatne dyżury specjalistów, oferty dla seniorów i różnych grup zawodowych. Wówczas rozpoczęte działania są kontynuowane obecnie. W 2004 r. Stowarzyszenie uzyskuje status organizacji pożytku publicznego, to nowe przywileje, ale i dodatkowe obowiązki sprawozdawcze oraz standardy zwiększające przejrzystość działania. Po raz pierwszy w 2005 roku w ramach 1% zebraliśmy 13,5 tys., za rok 2015 – 69 tys. Warto podkreślić, że 70% gromadzonych środków w ramach 1%, to pieniądze wskazane przez podatników na cele szczegółowe, jak rehabilitacja i leczenie, zakup przyrządów ortopedycznych, organizacja turnusów rehabilitacyjnych czy edukacja.
Stowarzyszenie jest członkiem prawnym 4 organizacji tj.:
• Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich,
• Członkiem założycielem Lokalnej Organizacji Turystycznej
„Szlak Piastowski”,
• Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS,
• Stowarzyszenia „ŚWIATOWID” oraz sygnatariuszem Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Wielkopolskiego Rynku Pracy.
Po rejestracji Stowarzyszenia 14 maja 1990 r. przez Sąd Rejonowy w Poznaniu pracą organizacji kieruje Zarząd pod przewodnictwem młodego pracownika naukowego Politechniki Poznańskiej Waldemara Ziomka zamieszkałego w Koninie. Waldek później był jeszcze trzy lata wiceprezesem, na początku lat 2000 wyjechał do Kanady i obecnie jest profesorem na jednym z uniwersytetów. Wspólnie ze mną od marca 1995, jako sekretarz i wiceprezes, a obecnie członek Zarządu nieprzerwanie pracuje Laura Filipiak. W ramach działalności organów statutowych Stowarzyszenia na przestrzeni 25 lat działało w:
• Zarządzie – 30 osób,
• Trybunale Kontrolno – Orzekającym wypełniającym zadania komisji rewizyjnej – 17 osób.

Obecny Zarząd na czele z nowym Prezesem Staszkiem Dolacińskim pracuje od 19 czerwca 2016 r. Trybunałem kieruje od wielu lat koleżanka Marzena Dyc – Rewers, a osobą która funkcjonuje od grudnia 1990 roku tj. I Walnego Zebrania w Trybunale jest Andrzej Nowaczewski. Szanowni uczestnicy jubileuszowego spotkania. W ciągu 25 lat z naszej oferty programowej skorzystało ponad 500 tysięcy mieszkańców Wielkopolski. W szczególności z terenu powiatów: gnieźnieńskiego, wrzesińskiego, słupeckiego, wągrowieckiego. W naszych imprezach sportowo – rekreacyjnych adresowanych do dzieci i młodzieży, osób z niepełnosprawnościami, seniorów i różnych grup społecznych uczestniczyło 225 tys. osób.
W cyklu imprez sportowo – rekreacyjnych, a największe z nich to:
• Ogólnopolski Bieg Niechana,
• XVIII Turniej Tenisa Stołowego Radnych, Wójtów i Burmistrzów,
• XXII Regionalna Spartakiada Półkolonii „Sport – Uśmiech – Zabawa”,
• XXVI Jesienny Bieg Osiedla Winiary,
• Olimpiada Przedszkolaków „Mały Sport – Wielka Radość”,
• XVII Regionalna Spartakiada UKS – MDP,
• Piastowski Rekreacyjny Pojedynek Gmin,
• Regionalny Ranking Szkół w Biegach Przełajowych,
• Regionalny Piastowski Turniej Mini Piłki Nożnej.
Imprezy sportowo – rekreacyjne adresowane do środowisk osób
z niepełnosprawnościami to:
• XXII Integracyjna Spartakiada z okazji Światowego Dnia Inwalidy,
• X Festyn Sportowy dla Seniorów „Sport Receptą na Zdrowie”,
• XX Regionalna Olimpiada Osób Niepełnosprawnych,
• XXII Powiatowa Gwiazdka dla Dzieci i Młodzieży
z Niepełnosprawnościami,
• XV Regionalny Turniej Rodzin „Sprawnych Inaczej”.
Imprezy związane z upowszechnianiem kultury fizycznej to:
• Pojedynek Sportowo – Rekreacyjny Wsi i Sołtysów,
• Pojedynek Sportowy Spółdzielczości,
• Turniej Tenisa Stołowego Sołtysów,
• Festyny rodzinne,
• XIII cykl imprez „Na sportowo i świątecznie”,
• Piknik „Bezpieczne Wakacje” – Dziekanowice, Lednica, Szreniawa,
• Sportowe Wakacje – 9,5 tys. uczestników organizowane w latach 1995 – 2014 na terenie całego kraju.
Półkolonie w miejscu zamieszkania dla 43 tys. dzieci na terenie całej Wielkopolski. Największe akcje półkolonijne realizowaliśmy w partnerstwie z gminami, placówkami oświatowymi i Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa w środowiskach b. PGR:
• 2004 – 121 miejscowości – 5.422 uczestników,
• 2005 – 136 miejscowości – 5.710 uczestników.
W 2004 r. organizację półkolonii wspierał Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie kierując z programu Zielone Wakacje 65 absolwentów szkół średnich do odbycia staży. Na naszych półkoloniach i obozach pracowało ponad 3 tys. wychowawców i kierowników placówek. Dalej organizujemy półkolonie głównie we współpracy z gminami na terenie 3 powiatów z udziałem około 1 tys. uczestników. Dożywianie, opieka wakacyjna, bardzo bogaty program z elementami edukacji i wychowania to główne przesłanki tego projektu, w którym każdego roku uczestniczy od 10 do 30 partnerów publicznych wzbogacając treści programowe zorganizowanego wypoczynku.
Szanowni Państwo!
Stowarzyszenie stara się również odpowiadać na występujące problemy społeczne:
• organizujemy dla młodzieży szkolnej przez 16 lat wyprawkę szkolną, którą otrzymało 1200 osób,
• kolonie i obozy dla dzieci z terenów dotkniętych powodzią – dla 200 osób połączono z przekazaniem na zakończenie projektu wyprawki szkolnej i podstawowego ubioru.
W okresie wysokiego bezrobocia zwłaszcza wśród młodzieży i środowisk wiejskich realizowaliśmy we współpracy z urzędami pracy, ministerstwem pracy oraz placówkami oświatowymi programy specjalne rynku pracy dla ponad 3 tys. młodych ludzi. Współpracując z OHP, urzędami pracy i gminy prowadziliśmy 8 klubów pracy, 4 gminne centra informacji i Centrum Integracji Społecznej w Kłecku prowadzone przez Elżbietę Janiak. Stowarzyszenie jest instytucja szkoleniową wpisaną do rejestru Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Jako pracodawca od 1996 r. we współpracy z urzędami pracy w Gnieźnie, Poznaniu, Wągrowcu, Słupcy, Koninie, Śremie stworzyliśmy możliwość odbycia w stowarzyszeniu, naszych klubach pracy i gminnych centrach informacji 221 osobom staży oraz podjęcia pracy na robotach publicznych. Ponad 200 osób dzięki działalności klubów pracy znalazło stałe zatrudnienie. Jako organizacja społeczna aktywnie uczestniczymy w ważnych wydarzeniach społecznych. Braliśmy udział w kampanii referendalnej związanej z wejściem Polski do Unii Europejskiej i referendum konstytucyjnym. Naszą twarzą medialną w kampanii wspierającej proces integracji Polski z Unią i roli społeczeństwa obywatelskiego był m.in. Jarosław Grobelny, działacz samorządowy i gospodarczy, obecny zastępca prezydenta Gniezna. Organizujemy od 15 lat festyny i akcje promocyjne związane z budowaniem szacunku dla symboli narodowych z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, Dnia Flagi Narodowej, Święta Niepodległości. Popularyzację wiedzy wśród młodzieży szkolnej o naszych małych ojczyznach, zasadach funkcjonowania i kompetencjach władzy publicznej prowadzimy poprzez konkursy wiedzy, w tym najstarsze o gminie Niechanowo oraz roli młodzieży w Unii Europejskiej. Laureaci tych konkursów wiedzy otrzymują stypendia i nagrody finansowe oraz uczestniczą w wyjazdach studyjnych do Parlamentu Europejskiego. Łącznie na stypendia zebraliśmy i przekazaliśmy laureatom ponad 100 tys. złotych. Jako organizacja pożytku publicznego wspieramy inne organizacje społeczne i ruchy obywatelskie. To u nas od 20 lat prowadzimy bezpłatne porady prawne, wypełnianie PIT-ów, przygotowanie dokumentów do rejestracji klubów sportowych i stowarzyszeń. Z naszej inicjatywy i pomocy powstało 25 UKS – ów, 12 klubów sportowych i 17 organizacji pozarządowych.
Dla sektora pozarządowego i publicznego organizujemy szkolenia i seminaria z udziałem dobrych fachowców. Największe nasze zrealizowane projekty w tym zakresie to sport w okresie integracji europejskiej z udziałem Ireny Szewińskiej i innych olimpijczyków oraz przedstawicieli świata nauki, ustawa o działalności pożytku publicznego, koalicja na rzecz 1% podatku, fundusze europejskie dla obszarów wiejskich. W takich spotkaniach uczestniczyło od 100 do 400 osób. Naszą aktywność statutową finansujemy z projektów zdobywanych w ramach konkursów na zadania publiczne, ofiarności darczyńców i pracy wolontariuszy. Skuteczność naszych działań polega na umiejętności łączenia wysiłku Stowarzyszenia, samorządów terytorialnych i społeczności lokalnych. Drodzy Państwo, nasi partnerzy publiczni, wolontariusze, darczyńcy, członkowie Stowarzyszenia – RAZEM stworzyliśmy od 1990 roku do dzisiaj szeroką ofertę programową, w której wzięło udział 500 tys. mieszkańców Wielkopolski. Jestem dumny, że ten czas wspólnie dobrze wykorzystaliśmy dla naszych mieszkańców, a ja miałem zaszczyt jako prezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan być jednym z wielu przewodników budowy społeczeństwa obywatelskiego w Wielkopolsce.

 
Komentowanie nie jest możliwe

Napisane przez w kategorii Komentarze

 

Komentowanie zostało wyłączone.

 

  • Facebook