RSS
 

Konstytucja to świecka Biblia

24 maj

Mam zaszczyt być jednym z członków Zgromadzenia Narodowego, który 2 kwietnia 1997 r. uchwalał obecną Konstytucję RP. Dokument powstał w wyniku prac Komisji Konstytucyjnej na bazie ośmiu projektów nowej Konstytucji. Wszystkie wówczas funkcjonujące siły polityczne brały udział w pracach nad ustawą zasadniczą.Ma ogromną wartość, gdyż została przyjęta 25 maja 1997 w referendum uzyskując poparcie 52,7% uczestników głosowania. Zawarta w Konstytucji preambuła jest symbolem łączenia Polek i Polaków o różnym światopoglądzie, jest przykładem dążenia do budowy wspólnoty narodowej, a nie dzielenia rodaków. Powstaje pytanie czy dzisiaj PiS i Prezydent Andrzej Duda proponując referendum bez określenia jak na razie jego tematyki chcą debaty czy narzucenia „swojej” wizji państwa. Moim zdaniem dyskusja nad ustawą zasadniczą powinna trwać, ale podstawą do debaty o jej zmianie nie może być świadome łamanie jej zapisów przez obecny obóz rządzący spod znaku PiS. Formacja Jarosława Kaczyńskiego otrzymała mandat do rządzenia, a nie do zmiany Konstytucji i jest zobowiązana przestrzegać jej zapisów. Konstytucja to świecka Biblia i należy ją zmieniać z ogromnym namysłem przy szerokiej akceptacji społecznej. TAK dla uczciwej debaty o zmianie Konstytucji z udziałem wszystkich sił politycznych, ośrodków naukowych i prawniczych oraz społeczeństwa obywatelskiego. NIE dla narzucania społeczeństwu „własnej” wizji państwa PiS-u. Dziś Prezydent Andrzej Duda jest prezydentem jednej formacji stąd jego propozycje budzą moją nieufność.

 
Komentowanie nie jest możliwe

Napisane przez w kategorii Komentarze

 

Komentowanie zostało wyłączone.

 

  • Facebook