RSS
 

SPRAWOZDANIE z działalności Biura Poselskiego Krystyny Łybackiej – Posłanki do Parlamentu Europejskiego od 01.10.2016 do 30.06.2017

07 lip
 1. I. Warsztaty komputerowe dla seniorów – łącznie 108 osób
 • Turek
 • Koło
 • Września
 • Gniezno x3

Partnerzy: Starostwa w Turku, Kole i Wrześni oraz Prezydent miasta Gniezna i Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan.

 1. II. Szkolenia – łącznie 177 osób
  1. 1. Dla organizacji pozarządowych i pracowników samorządowych dotyczących funduszy krajowych i europejskich dla sektora pozarządowego – Trzemeszno, Gniezno, Września, Koło – 125 osób (Katarzyna Jórga, Tadeusz Tomaszewski).

Partnerzy: Starostwa we Wrześni  i Kole, Burmistrz Trzemeszna, Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Gnieźnie.

 1. Dla przedsiębiorców i osób rozpoczynających działalność gospodarczą we współpracy z Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct – Poznań na temat Fundusze Europejskie dla Przedsiębiorców na lata 2014 – 2020. Kierownik: Bogumiła Frąckowiak – 52 osoby.
 • Niechanowo, Września, Środa.
 • Partnerzy: Wójt Gminy Niechanowo, Starosta Wrzesiński, Burmistrz Środy Wielkopolskiej, Cech Rzemiosł Różnych w Środzie Wielkopolskiej.
 1. III. Bezpłatne porady prawne – łącznie dla 198 osób
 • W każdy poniedziałek w godzinach 1600 – 18 00  - bezpłatne porady prawne
  w Biurze w Gnieźnie udziela mgr Piotr Malach
 1. IV. INTERWENCJE POSELSKIE oraz Asystenta Europosłanki :

1. Po spotkaniach z przedstawicielami władz samorządowych w powiecie tureckim, kolskim , słupeckim i wrzesińskim wystosowała 6 interpelacji do  ministrów w sprawach:

 • naliczania subwencji oświatowej, kosztów wdrażania reformy edukacji;
 • zamiaru opodatkowania sprzedaży przez  właścicieli małych pasiek;
 • pomocy resortu edukacji w zakupie komputerów i dostępu
  do szerokopasmowego Internetu;
 • w sprawie realokacji środków PO „Rybactwo i Morze”;
 • budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej;
 1. 2. Pani Poseł Krystyna Łybacka wystąpiła z interwencją:
 • do Wojewody Wielkopolskiego w sprawie przywrócenia osoby bezrobotnej do rejestru osób bezrobotnych z możliwością otrzymania zasiłku przedemerytalnego;
 • Do Komornika w Poznaniu w sprawie w sprawie odzyskania zaległego wynagrodzenia;
 1. Asystent Tadeusz Tomaszewski wspólnie z prawnikiem wystąpił w 16 sprawach do władz samorządowych, podmiotów gospodarczych, ZUS i organizacji społecznych w sprawach dotyczących:
 • opłat za wodę, energię elektryczną, systemu rozliczania zaliczek
  za ogrzewanie;
 • remontu i przydziału mieszkań;
 • odwołań do organów administracji rządowej i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 • skierowań na turnusy rehabilitacyjne i  leczenie sanatoryjne;

4. Skuteczna interwencja prof. Tadeusza Iwińskiego u Pani Barbary Szymańskiej Ambasadora RP w Wietnamie w sprawie uzyskania wizy dla obywatelki Wietnamu – żony jednego z mieszkańców Gniezna.

Łącznie udzielono pomocy 69 osobom.

 1. V. Spotkania Posłanki do Parlamentu Europejskiego w obszarze działalności Biura – uczestniczyło łącznie 350 osób.

Poseł Krystyna Łybacka spotkała się  z przedstawicielami gmin, starostami powiatu kolskiego, słupeckiego, tureckiego i wrzesińskiego oraz młodzieżą licealną w Kole  i gimnazjalną w Strzałkowie – 146 osób.

W spotkaniach uczestniczyli radni, wójtowie, burmistrzowie, starostowie
i liderzy organizacji społecznych – 78 osób.

Europosłanka odbyła również dwa spotkania otwarte  z wyborcami w Turku
i Wrześni – 126 osób.

 1. VI. I Europejska Konferencji Seniorów Województwa Wielkopolskiego
  „ Senioriada” 19 – 20.05.2017 w Wągrowcu – łącznie 130 osób.
 • Udział 38 osób w tym 12 z powiatu gnieźnieńskiego – liderów organizacji społecznych zajmujących się seniorami.
 1. VII. Wsparcie organizacyjne, rzeczowe i finansowe inicjatyw lokalnych.

Posłanka do Parlamentu Europejskiego Pani Krystyna Łybacka wsparła
36 projektów, poprzez ufundowanie  pucharów, medali, statuetek, pluszaków oraz sprzętu sportowego i upominków reklamowych.

Inicjatywy lokalne organizowane były przez placówki oświatowe i instytucje kultury, organizacje pozarządowe, związki sportowe, sołectwa i rady osiedlowe oraz rodzinne ogrody działkowe, w których uczestniczyło
4,5 tysiąca osób.

 1. VIII.   Pomoc w  realizacji projektów charytatywnych (WOŚP Niechanowo, Uśmiech dla Dzieci w szpitalu onkologicznym realizowany przez samorządowców
  z Kołaczkowa, zbiórka środków finansowych na leczenie i rehabilitację osoby
  z niepełnosprawnościami w Chlebowie gmina Miłosław).

IX. Wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego.

Laureaci konkursów wiedzy w gminie Niechanowo (Konrad Zybała)
i Kołaczkowo (Zuzanna Błaszak) wspólnie z opiekunami oraz najlepsza studentka (Patrycja Kucharska) z PWSZ Gniezno uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do parlamentu Europejskiego w dniach 25 – 28.06.2017 roku

X. Wycieczka seniorów do Piły.

Biuro Europosłanki w Gnieźnie we współpracy z Biurem w Pile zorganizowało dla 74 seniorów 10 maja 2017 r. całodniową  wycieczkę  krajoznawczo – turystyczną do Piły i regionu pilskiego.

XI. Patronaty honorowe:

 • XVIII Regionalne Zawody Radnych, Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów
  i Starostów w Tenisie Stołowym, II Memoriał im. Krzysztofa Szkudlarka – Witkowo – 18.02.2017.
 • XVIII Regionalny Pojedynek Sportowy Mieszkańców Wsi i Sołtysów – Bieganowo – 25.06.2017.
 • Europejski Dzień Sąsiada – Bieganowo – 10.06.2017.
 • Program edukacyjny „Nasza Miasto – Nasze Gniazdo” realizowany przez Klub Nauczycieli Polskich i Polonijnych.
 • Międzywojewódzki Dzień Tańca „Harmonia ciała i umysłu” dla młodzieży z niepełnosprawnościami – Gniezno – 26.04.2017.
 • Akcja letniego wypoczynku półkolonijnego „Sport – Uśmiech – Zabawa 2017” organizowanego przez Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan.

XII. Udział przedstawiciela Europosłanki – Asystenta Tadeusza Tomaszewskiego na spotkaniach, wydarzeniach samorządowych, kulturalnych, sportowych oraz podsumowaniach projektów realizowanych przez organizacje społeczne i placówki oświatowe – łącznie 136 wydarzeń (m.in. w Rychwale, Ruchocinku, Kołaczkowie, Małachowie, Kole, Turku, Niechanowie, Wrześni, Koninie, Wiekowie, Grzybowie, Trzemesznie, Gurówku, Mnichowie, Szczytnikach Czerniejewskich, Łubowie, Przygodzicach, Witkowie, Skorzęcinie, Środzie, Śremie, Rybnie, Dąbrówce Kościelnej, Pięczkowie, Marysinie, Trzuskołoniu, Budzyniu, Szczytnikach Duchownych, Żychlinie, Słupcy, Zagórowie, Strzałkowie, Ostrowitym, Kleczewie, Czerniejewie, Gnieźnie, Myszakówku, Chlebowie, Marzeninie, Pietrzykowie, Żelazkowie, Grotkowie, Cielimowie, Żerkowie, Bieganowie).

Łącznie w pierwszym półroczu 2017 r. w inicjatywach realizowanych bezpośrednio przez Panią Krystynę Łybacką Posłankę do Parlamentu Europejskiego oraz Biuro Poselskie w Gnieźnie wzięło udział 1103 osoby, a w projektach wspieranych przez Europosłankę ponad 4,5 tys. osób.

 
Komentowanie nie jest możliwe

Napisane przez w kategorii Komentarze

 

Komentowanie zostało wyłączone.

 

 • Facebook