RSS
 

Prawie 30 milionów trafi w 2016 roku do gnieźnieńskich rodzin w ramach programu 500+

08 lis

Rada Powiatowa SLD w Gnieźnie wspólnie z organizacjami społecznymi skupionymi w gnieźnieńskim porozumieniu „LEWICA RAZEM” zapoznała się 27 października 2016 z informacją o funkcjonowaniu rządowego programu 500+ na terenie miasta Gniezna. Informację dla działaczy gnieźnieńskiej lewicy przedstawiła Pani Hanna Adamczak – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie.

Do dnia 17 października 2016 złożono ogółem 5577 wniosków, w tym co warto podkreślić 1004 elektronicznie. Wydano wszystkich decyzji 5177, w tym przyznającym świadczenie wychowawcze 4772.

Do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w celu sprawdzenia koordynacji świadczeń zagranicznych skierowano 72 wnioski. We wrześniu br. wypłacono 3.644.941,60 a od 01.04 do 30.09.2016 r. 20.745.590,40. Łącznie w Gnieźnie świadczeniami wychowawczymi objętych jest 7117 dzieci, a do końca br. zostanie wypłacone na program 500+ ponad 30 mln złotych. 

W ramach pracy asystentów rodziny i pracowników socjalnych monitorowana jest prawidłowość wykorzystywania środków finansowych na wsparcie wychowania i edukacji dzieci objętych programem. Do tej pory jak mówi Pani Hanna Adamczak nie wystąpiły okoliczności zmuszające do zamiany świadczenia wychowawczego z formy pieniężnej na rzeczową.

Osoby uczestniczące w spotkaniu podkreślały potrzebę zmiany ustawy w kierunku objęcia programem matek i ojców samotnie wychowujących pierwsze dziecko i podwyższenia kryterium uprawniającego do świadczenia z kwoty 800 zł do wysokości płacy minimalnej. W ostatnim okresie wpływają nowe wnioski wynikające z utraty dochodu rodziny, może to być związane z rezygnacją z zatrudnienia.

Gnieźnieńska lewica pozytywnie ocenia funkcjonowanie programu Rodzina 500+ i jego sprawne wprowadzenie przez Prezydenta Gniezna i MOPS na terenie miasta.

 
Komentowanie nie jest możliwe

Napisane w kategorii Komentarze

 

Informacja z przebiegu wyborów do rad osiedli na terenie Gniezna kadencji 2016-2020

08 lis

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gniezna z dnia 22 czerwca 2016 roku Prezydent Gniezna zarządził zwołanie zebrań ogólnych mieszkańców celem przeprowadzenia wyborów do rad osiedli na terenie miasta Gniezna. Wybory przeprowadzono w terminie od 4 do 19 października br. na terenie 12 rad osiedlowych. W dniu 29 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej SLD, którego jednym z kluczowych tematów były wybory do samorządów osiedlowych. Odbyły się także dwa spotkania robocze 30.08 i 19.09 radnych oraz przedstawicieli kierownictwa SLD i Platformy Obywatelskiej z udziałem min. Prezydenta Gniezna Tomasza Budasza oraz zastępcy prezydenta Michała Powałowskiego, a także zebrania kół SLD Grunwald, Tysiąclecie i Winiary. Dokonano wzajemnych uzgodnień co do zgłoszenia poszczególnych kandydatów oraz bezpośredniego udziału w zebraniach wyborczych poszczególnych osiedli. Łącznie wybrano do rad osiedlowych 97 członków. Frekwencja podczas zebrań wyniosła: najniższa 14 osób os. Skiereszewo, a najwyższa 127 osób os. Grunwaldzkie. W zebraniach łącznie udział wzięło 633 mieszkańców Gniezna na 54.486 uprawnionych do głosowania tj. 0,012 %. W wyborach do Rad Osiedlowych wybrano 15 członków SLD .

Przewodniczący rad osiedlowych: Daria Danik – RO Stare Miasto Marlena Podlawska – RO Konikowo Mariusz Mądrowski – RO Tysiąclecia
Wiceprzewodniczący:
Czesław Kozielski – RO Winiary Członkowie Zarządu: Halina Sajewska, Jerzy Nadoliński, Zofia Komosińska, Ariel Oziębło Członkowie rad osiedlowych: Krzysztof Wojciechowski, Tomasz Zakrzewski, Tadeusz Purol, Marcin Jagodziński, Bolesław Ciesielczyk, Jerzy Andrzejewski. Sympatycy oraz osoby reprezentujące organizacje wchodzące w skład Porozumienia „Lewica Razem”: Elżbieta Jóżwiak – Przewodnicząca RO Winiary, Grzegorz Kulecki – Przewodniczący RO Piekary, Sławomir Komosiński – z-ca Przewodniczącej RO Konikowo, Błochowiak Marta z-ca – Przewodniczącej RO Stare Miasto, Marek Staszewski – z-ca Przewodniczącego RO Piekary, Dolacińska Agnieszka, Janusz Kubacki-Gorwecki, Maciej Walery,Jadwiga Bielawska, Jagielski Jerzy ,Trzaskawka Anna.

W wyniku wyborów dokonano wyboru rad osiedlowych a następnie zarządów, które ukonstytuowały się następująco:

Rada Osiedla Nr I Stare Miasto – 4.10.2016 r. (40 osób)
1. Danik Daria – Przewodnicząca, 2. Błochowiak Marta Z-ca – Przewodniczącego, 3. Jarzembowski Adam – Skarbnik, 4. Adamczyk Tomasz – Sekretarz, 5. Sajewska Halina – Członek Zarządu, 6. Wojciechowski Krzysztof – członek, 7. Smolenko Anna – członek, 8. Antos Zbigniew – Członek, 9. Kubacki-Gorwecki Janusz – członek, 10. Frąckowiak Dominik – członek , 11. Zakrzewski Tomasz – członek

Rada Osiedla III Winiary – 5.10.2016r. (64 osoby)
1. Jóźwiak Elżbieta – Przewodnicząca, 2. Kozielski Czesław – zastępca Przewodniczącego, 3. Kowalik Marek – Skarbnik, 4. Strzeszyński Adam – Sekretarz, 5. Zieliński Marian – Członek Zarządu, 6. Gawałkiewicz Grzegorz – członek, 7. Lesiński Zdzisław – członek, 8. Jagielski Jerzy – członek, 9. Trzaskawka Anna – członek, 10. Romańska Elżbieta – członek, 11. Tomaszewska Kazimiera – członek

Rada Osiedla IV Arkuszewo – 6.10.2016r. (41 osób)
1. Stupczyński Stanisław – Przewodniczący, 2. Ditbrener Aleksander – Zca Przewodniczącego, 3. Kucera Karolina Skarbnik, 4. Śniegowska-Żak Agnieszka – Sekretarz, 5. Jabłoński Marek – Członek Zarządu, 6. Brzuszkiewicz Janusz – członek, 7. Sikora Jarosław – członek

Rada Osiedla V Kawiary – Osiniec – 7.10.2016r. (92 osoby)
1. Menz Joanna – Przewodnicząca, 2. Dzierżewski Bolesław – Z-ca Przewodniczącego, 3. Prałat Patrycja – Skarbnik, 4. Dolacińska Agnieszka – Sekretarz, 5. Menz Szymon – Członek Zarządu, 6. Kaczmarek Andrzej – członek, , 7. Latta-Mielcarek Ewa – członek

Rada Osiedla VI Grunwaldzkie – 10.10.2016r. (127 osób)
1. Szarzyński Jan – Przewodniczący, 2. Przepiórka Iwona – Z-ca Przewodniczącego, 3. Krystkowiak Magdalena – Skarbnik, 4. Szarzyńska Iwona – Sekretarz, 5.Klechowski Janusz – Członek Zarządu, 6. Przybylski Sławomir – członek, 7. Skibińska Renata – członek

Rada Osiedla VII Pustachowa – Kokoszki – 4.10.2016r. (20 osób)
1. Chorn Jerzy – Przewodniczący, 2. Jaśkowiak Agnieszka – Z-ca Przewodniczącego, 3. Marzec Piotr – Skarbnik, 4. Osterczy Aldona – Sekretarz, 5. Leśny Henryk – Członek Zarządu, 6. Jankiewicz Urszula – członek, 7. Mikuła Mikołaj – członek

Rada Osiedla VIII Dalki – 11.10.2016r. (59 osób)
1. Hejna Marlena – Przewodnicząca, 2. Bagrowska-Jagodzińska Małgorzata – Z-ca Przewodniczącego, 3. Matlak Lidia – Skarbnik, 4. Tomczak Hanna – Sekretarz, 5. Cichomska-Szczepaniak Małgorzata – Członek Zarządu, 6. Szalaty Dariusz – członek, 7. Zaremba Justyna – członek

Rada Osiedla IX Piekary – 13.10.2016r. (36 osób)
1. Kulecki Grzegorz – Przewodniczący, 2. Staszewski Marek – Z-ca Przewodniczącego, 3. Kowal Irena – Skarbnik, 4. Nowak Marek – Sekretarz, 5. Robaszkiewicz Jakub – Członek Zarządu, 6. Pacholski Andrzej – członek, 7. Jankowski Wojciech – członek

Rada Osiedla X Skiereszewo – 14.10.2016r. (14 osób)
1. Kościański Zenon – Przewodniczący, 2. Błachowiak Gabriela – Z-ca Przewodniczącego 3. Błachowiak Dorota – Skarbnik, 4. Pietrzak-Sikorska Małgorzata – Sekretarz 5. Nadoliński Jerzy – Członek Zarządu, 6. Matecki Przemysław – członek, 7. Maciejewski Eugeniusz – członek

Rada Osiedla XI Konikowo – 17.10.2016r. (28 osób)
1. Podlawska Marlena – Przewodnicząca, 2. Komosiński Sławomir – Z-ca Przewodniczącego, 3. Komosińska Zofia – Skarbnik, 4. Duszyńska Katarzyna – Sekretarz, 5. Bielawska Jadwiga – Członek Zarządu, 6. Zielińska Anna – członek, 7. Wadzyńska Małgorzata – członek

Rada Osiedla XII Róża – 18.10.2016r. (24 osoby)
1. Gołańczyk Jerzy – Przewodniczący, 2. Bernacka Krystyna – Z-ca Przewodniczącego, 3. Szwacher Agnieszka – Skarbnik, 4. Przemysław Macioszek – Sekretarz, 5. Adam Bernacki – Członek Zarządu, 6. Gołańczyk Dorota – członek, 7. Anna Frąckowiak – członek

Rada Osiedla II Tysiąclecia – 19.10.2016r. (88 osób)
1. Mądrowski Mariusz – Przewodniczący, 2. Murch Kamil Z-ca – Przewodniczącego 3. Oziębło Ariel – Skarbnik, 4. Morkowska Dorota – Sekretarz, 5. Galus Adam – Członek Zarządu, 6. Purol Tadeusz – członek, 7. Walery Maciej – członek, 8. Jagodziński Marcin – członek, 9. Andrzejewski Jerzy – członek, 10. Bolesław Ciesielczyk – członek, 11. Krzysztof Wilk – członek

Nowo wybrane rady osiedlowe (niektóre już odbyły swoje posiedzenia) w najbliższym czasie skupią się na organizacji różnych przedsięwzięć zwłaszcza usytuowanych w okresie Świąt Bożego Narodzenia w ramach posiadanych środków finansowych na rok bieżący oraz na przygotowaniu planu pracy Rady Osiedla na 2017 rok.

Rada Powiatowa SLD w Gnieźnie wyraża podziękowanie członkom i sympatykom SLD za aktywny udział w kampanii wyborczej do rad osiedli 2016. Przekazujemy wszystkim wybranym gratulacje i zapewnienie wsparcia działalności rad osiedlowych przez radnych SLD oraz Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan.

 

 
Komentowanie nie jest możliwe

Napisane w kategorii Komentarze

 

Szanowni Państwo! Przyjaciele Ludowych Zespołów Sportowych w Wielkopolsce

04 paź

Szanowni Państwo!

Przyjaciele Ludowych Zespołów Sportowych

w Wielkopolsce!

 

Na terenie województwa poznańskiego, Rada Wojewódzka Zrzeszenia LZS powstała 24 kwietnia 1952 roku. Pierwszym przewodniczącym był Waldemar Waraczyński, który kierował Zrzeszeniem do września 1957. W sztafecie pokoleń tych, którzy kierowali Zrzeszeniem są: Zygmunt Sobucki, Zenon Witczak, Tadeusz Warzych. Mam zaszczyt kierować Radą Wojewódzką Zrzeszenia LZS w Poznaniu od 12 grudnia 1994 roku.

W czasie działalności sportowej i turystycznej w LZS – ach spotkałem wielu wspaniałych ludzi, ale to Tadeusz Warzych, Marian Głuszek, Janusz Wesołowski
i Hieronim Mazurkiewicz wprowadzili mnie do „wielkiej rodziny Ludowych Zespołów Sportowych” przekazując swoją wiedzę i pasje.

Pragnę serdecznie podziękować i przekazać wyrazy szacunku setkom tysięcy znanym i bezimiennym dziewczętom i chłopcom, nauczycielom, trenerom, instruktorom
i zawodnikom oraz działaczom Zrzeszenia LZS, którzy w ciągu 70 – lat uprawiali
i popularyzowali sport, turystykę i krajoznawstwo w środowisku wiejskim i małych miasteczkach na terenie Wielkopolski.

70 lat Ludowych Zespołów Sportowych to karty historii zapisane wspaniałymi wynikami sportowymi i życiorysami sportowców i trenerów. Wielkopolskie Zrzeszenie wychowało wielu znakomitych sportowców, mistrzów Polski, Europy i świata, a 23 z nich dostąpiło zaszczytu reprezentowania Polski na Igrzyskach Olimpijskich.

Czym może i powinien być sport dla ludzi młodych najbardziej celnie oddał jeden
z niezapomnianych organizatorów sportu wiejskiego Tadeusz Kościuszko z Konarzewa, który „uważał, że sport jest potrzebny szczególnie ludziom młodym, jak sen i chleb”.

Wiele tych przesłań o roli sportu w życiu człowieka, a w szczególności ludzi młodych starałem się przekuć na rozwiązania prawne, programy rządowe i systemowe wsparcie finansowe rozwoju sportu polskiego pracując w latach 1993 – 2015 w Sejmie RP, pełniąc m.in. funkcję Przewodniczącego Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki.

Dziś Wielkopolskie Zrzeszenie LZS zrzesza ponad 200 osób prawnych, klubów sportowych, UKS – ów, rad gminnych i powiatowych Z LZS. Od ponad 20 lat kluby Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS zdobywają ponad 20% punktów dla Wielkopolski
w systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

Na wspólny sukces 70 – lecia LZS składa się dobra współpraca z Krajowym Zrzeszeniem LZS, związkami sportowymi i wieloma organizacjami pozarządowymi.

W roku Jubileuszu 70 – lecia LZS – ów szczególne podziękowania za partnerską współpracę i wsparcie finansowe kieruję do władz samorządowych wszystkich szczebli oraz instytucji rządowych.

Od 1999 roku do dnia dzisiejszego Wielkopolskie Zrzeszenie realizuje zadania wynikające z umów wieloletnich z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu.

 

Drodzy Przyjaciele!

Jeszcze raz dziękuję Wam za naszą wspólną 70 – letnią działalność społeczną na rzecz rozwoju sportu i turystyki w środowisku wiejskim oraz wkład w rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Ze sportowymi pozdrowieniami

i wyrazami szacunku

Tadeusz Tomaszewski

 

 

 
Komentowanie nie jest możliwe

Napisane w kategorii Komentarze

 

Dobry program trzeba również korygować

30 wrz

Na zebraniu gminnego koła SLD w Niechanowie omawiano funkcjonowanie rządowego programu „500+” na terenie „różanej” gminy. Kompleksową informację o wdrażaniu i funkcjonowaniu świadczenia wychowawczego w gminie Niechanowo przedstawiła Pani Jolanta Skowrońska – Koprowska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Łącznie wpłynęło 560 wniosków o świadczenia, 13 nie kwalifikowało się do przyznania pieniędzy, a 11 wniosków jest nadal rozpatrywanych przez Urząd Marszałkowski z powodu pracy jednego z członków rodziny za granicą. Na terenie gminy zamieszkuje 1470 dzieci do lat 18, a świadczenia otrzymuje 882 dzieci. Na dzień 26 września 2016 wypłacono rodzinom kwotę 2.484.356 zł, a do końca roku będzie to łącznie ponad 3,8 mln złotych. W roku 2017 przewiduje się, że będzie to kwota około 5,4 mln złotych. Dla porównania na świadczenia rodzinne wydano w 2015  roku 1.955.00 zł. Czyli łącznie w 2017 do rodzin na terenie gminy Niechanowo w ramach 500+  i świadczeń  rodzinnych trafi blisko 8 mln złotych. Te środki są bardzo potrzebne na wychowanie, edukację i utrzymanie dzieci w rodzinach. Ma to szczególne znaczenie w małych gminach wiejskich, które nie mają we własnych budżetach znaczących środków własnych na wspieranie rodzin. W czasie dyskusji podkreślano, że dobry program trzeba również monitorować i po roku funkcjonowania korygować, tak aby publiczne pieniądze trafiały do najbardziej potrzebujących rodzin i były celowo wykorzystywane. W ostatnim okresie obserwuje się wzrost składanych wniosków a przesłanką jest utrata dochodów w rodzinie. Istnieje przypuszczenie, że część rodziców rezygnuje z prac, aby otrzymać świadczenie. Członkowie SLD w Niechanowie uważają, że należy podnieść próg upoważniający do otrzymania kwoty 500 zł przez matki i ojców samotnie wychowujących dzieci do kwoty 2 tys. złotych tj. wynagrodzenia minimalnego za pracę w roku 2017. Po drugie jak mówi przewodniczący koła Wojciech Jaworski należy rozważyć zasadność przyznawania świadczeń wychowawczych rodzinom, których dochód na osobę przekracza 6 tys. złotych miesięcznie. Po trzecie trzeba lepiej monitorować wydatkowanie środków w rodzinach dysfunkcyjnych, gdzie nadużywa się alkoholu. Na terenie gminy Niechanowo na wnioski pracowników socjalnych zmieniono decyzje o przyznawaniu środków finansowych na formę rzeczową w przypadku 3 – 4 rodzin tj. niecałe 1% ogółu wnioskodawców. Trzeba więc mając do dyspozycji pieniądze z programu 500+ wzmocnić pracę z rodzinami dysfunkcyjnymi zwłaszcza przez funkcjonowanie asystentów rodziny. Nie wszystkie gminy stać finansowo na zatrudnienie takich specjalistów.       W powiecie gnieźnieńskim Powiatowe Centrum Rodziny ze środków europejskich będzie wspierało m.in. gminę Niechanowo przy zatrudnieniu asystenta rodziny. W czasie zebrania członków partii z listem otwartym Przewodniczącego SLD Włodzimierza Czarzastego w sprawie referendum dotyczącego aborcji zapoznał Tadeusz Tomaszewski – szef struktur powiatowych partii, który również przedstawił działalność biura poselskiego Europosłanki Krystyny Łybackiej. W okresie styczeń – wrzesień 2016 w inicjatywach posłanki zrealizowanych przez biuro w Gnieźnie wzięło udział ponad 6 tys. osób.

 
Komentowanie nie jest możliwe

Napisane w kategorii Komentarze

 

Wykaz przedsięwzięć zorganizowanych z inicjatywy Pani Krystyny Łybackiej Posłanki do Parlamentu Europejskiego na terenie działania Biura Poselskiego w Gnieźnie w okresie styczeń-październik 2016

28 wrz

I. Bezpłatne porady prawne

Bezpłatne porady prawne i konsultacje prawne odbywają się w biurze poselskim w Gnieźnie przy ulicy Bolesława Chrobrego 40/41 w każdy poniedziałek w godz. 16.00 – 18.00. Porad prawnych udziela Pan mgr Piotr Malach. W ramach porad udziela się również pomocy w pisaniu pism urzędowych, wniosków rozwodowych oraz interwencji w instytucjach publicznych. W okresie od 1 lutego do 3 października 2016 udzielono porad prawnych 227 osobom.

II. Bezpłatne Szkolenia dla Przedsiębiorców

Biuro Poselskie w Gnieźnie zorganizowało w Niechanowie we współpracy z Wójtem Gminy Eugeniuszem Zamiar, Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct w Poznaniu dwa bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców pt.: „Fundusze Europejskie dla Przedsiębiorców na lata 2014 – 2020”. W szkoleniach uczestniczyły 44 osoby z terenu powiatu gnieźnieńskiego, wrzesińskiego, słupeckiego i konińskiego. Zajęcia prowadziła Pani Bogumiła Frąckowiak.

III. Warsztaty komputerowe dla seniorów

40 godzinne warsztaty komputerowe dla seniorów z podstaw pracy z komputerem, wprowadzeniem do środowiska systemu operacyjnego Windows, podstaw edycji tekstu oraz korzystania z Internetu i funkcjonowania portali społecznościowych zorganizowane dwukrotnie w Gnieźnie oraz w Trzemesznie, Witkowie, Kołaczkowie pow. wrzesiński i Śremie. Łącznie w warsztatach komputerowych uczestniczyło 110 osób. Każdy z uczestników otrzymał certyfikaty. W spotkaniach podsumowujących zajęcia uczestniczyli Wójtowie, Burmistrzowie i Prezydent Gniezna.

IV. Warsztaty poprawnego fotografowania

Dla 12 osób „50 plus” interesujących się fotografią zorganizowano warsztaty poprawnego fotografowania, które w swojej pracowni zorganizował Pan Jerzy Andrzejewski.

V. Plener Malarsko – Fotograficzny w Dziekanowicach

Posłanka do Parlamentu Europejskiego Pani Krystyna Łybacka prowadzi we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz klubami seniorów w swoich biurach poselskich w Koninie i Gnieźnie warsztaty, spotkania oraz kursy podnoszące umiejętności i samoocenę uczestników. Zajęcia adresowane są do seniorów, aktywnych kobiet oraz dzieci i młodzieży. Podsumowaniem całorocznej działalności klubowej dla uczestników warsztatów malarskich i fotograficznych był plener malarsko – fotograficzny, który odbył się 24 września 2016 na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach. W wyjątkowym spotkaniu z historią, z pędzlem i aparatem w rękach wzięło udział 16 osób w tym 10 pań z Konina oraz 6 uczestników z powiatu gnieźnieńskiego. Uczestników pleneru powitał zastępca dyrektora Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Pan Antoni Pelczyk. Plenerem malarskim kierowała Pani Izydora Smakulska z Konina, a plenerem fotograficznym Pan Jerzy Andrzejewski z Gniezna. Wystawę prac malarskich i fotograficznych wykonanych w kolebce Pierwszych Piastów organizuje 3 października o godz. 16.30 w Bibliotece Miejskiej w Koninie, ul. Dworcowa 13 we współpracy z Europosłanką Krystyną Łybacką Stowarzyszenie ONA „Otwarta – Nowoczesna – Aktywna” z Konina.

VI. Warsztaty taneczno – ruchowe dla seniorów w Trzemesznie

Z inicjatywy Europosłanki Krystyny Łybackiej we współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Trzemesznie oraz Przewodniczącą Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Panią Janiną Płuciennik odbywają się zajęcia taneczno – ruchowe dla pań powyżej 50 roku życia. Są to zajęcia ogólnousprawniające i poprawiające kondycję fizyczną w rytm muzyki. W ramach zajęć prowadzone są ćwiczenia wzmacniające, oddechowe, rozciągające i rozluźniające. Spotkania prowadzone są przez Panią Justynę Bąk dwa razy w tygodniu dla 32 Pań w sali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzemesznie. Sala na zajęciach jest zawsze pełna uśmiechniętych kobiet, które poprawiają swoje samopoczucie i samoocenę.

VII. Festyny sportowo – rekreacyjne dla społeczności lokalnych i osób z niepełnosprawnościami

Posłanka Krystyna Łybacka wsparła finansowo i rzeczowo organizację 16 imprez sportowo – rekreacyjnych i integracyjnych dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, samorządowców, sołtysów i społeczności lokalnych, w których uczestniczyły 3373 osoby. Były to następujące imprezy:

 • Mistrzostwa Wielkopolski Wójtów, Burmistrzów, Starostów oraz radnych w tenisie stołowym – 150 uczestników.
 • Festyn integracyjny dla seniorów – Skorzęcin – 150 osób.
 • Spartakiada Osób Niepełnosprawnych – Kiszkowo – 400 osób.
 • Festyn z okazji Dnia Dziecka – Dąbrówka Kościelna – 250 osób.
 • Spotkanie z okazji Dnia Seniora w Ruchocinku – 120 osób.
 • Halowy Turniej Świetlic Socjoterapeutycznych – Gniezno – 150 osób.
 • Zawody sportowo – obronne dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych – Gniezno – 150 osób.
 • Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego w Zapasach – 100 uczestników.
 • IX Zimowa Spartakiada Mieszkańców Wsi – Czechowo – 300 osób.
 • IX Mistrzostwa Strażaków Ochotników w Tenisie Stołowym w Witkowie – 93 uczestników.
 • XVIII Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego „Sprawni Razem” w Tenisie Stołowym – 60 uczestników.
 • Spartakiada Sportowo – Rekreacyjna z okazji Światowego Dnia Inwalidy – Gniezno – 170 osób.
 • Festyny rodzinne w Mierzewie i Trzuskołoniu gm. Niechanowo – 400 osób.
 • Spartakiada Sportowo – Rekreacyjna „Mały Sport – Wielka Radość” w Niechanowie dla 450 dzieci.
 • Piknik Sportowo – Rekreacyjny Lewicy i Organizacji Obywatelskich – Gniezno 09.09.2016 – 300 osób.
 • II Turniej Sołtysów i Rad Sołeckich – 17.09.2016 – Jaworowo gm. Witkowo – 130 osób.

 

VIII. Nagrody w formie wyjazdu studyjnego do Brukseli

 • Laureat I miejsca w konkursie wiedzy „Gmina Niechanowo – Historia i Współczesność”.
 • Najlepszy Student Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie.

 

IX. Wsparcie akcji charytatywnych poprzez zakup rzeczy na licytacje oraz przekazanie materiałów użytkowo – informacyjnych

 • Wyprawka Szkolna – Gniezno 31.08.2016 – 40 dzieci.
 • „Serce za Serce” – Września 07.02.2016 – 300 osób.
 • Razem dla Gabrysi 24.06.2016 – 350 osób.

 

X. Spotkania informacyjno – edukacyjne w Biurze Poselskim w Gnieźnie poświęcone funkcjonowaniu Parlamentu Europejskiego, roli Polski w Unii oraz działalności Europosłanki Krystyny Łybackiej

 • 4 spotkania z dziećmi przebywającymi na półkoloniach w Gnieźnie, Niechanowie, Witkowie i Gurówku – 145 osób,
 • 3 spotkania z członkami Stowarzyszenia „Dzieci Wojny” w Gnieźnie – 32 osoby,
 • spotkanie z 42 – osobową grupą maturzystów podczas kursu dla wychowawców w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży,
 •  spotkanie z członkami Rad Działalności Pożytku Publicznego w Gnieźnie – 26 osób.

 

XI. Spotkanie Pani Krystyny Łybackiej z wyborcami

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. H. Cegielskiego w Gnieźnie – 32 osoby – 08.02.2016,
 • Mieszkańcy Gniezna – działacze organizacji pozarządowych – 08.02.2016 – 90 osób,
 • Mieszkańcy gminy Trzemeszno – 17.05.2016 – 60 osób
 • Mieszkańcy powiatu gnieźnieńskiego – 17.05.2016 – 140 osób,
 • Jubileusz Gnieźnieńskich Amazonek – 17.05.2016 – 150 osób,

 

XII. Konferencje prasowe

Odbyły się dwie konferencje prasowe w Gnieźnie Pani Krystyny Łybackiej 08.02 i 17.05.2016.

 

UWAGA: Wszystkie informacje o powyższych działaniach wraz ze zdjęciami są dostępne również pod adresem:


https://www.facebook.com/tomaszewskitadeusz

stronie internetowej: www.tadeusztmaszewski.pl, a także informacje o ich przebiegu ukazywały się w Telewizji Kablowej Gniezno, Radio Plus i Radio Gniezno, Tygodniku Przemiany na Szlaku Piastowskim oraz portalach internetowych np. informacjelokalne.pl

 

 
Komentowanie nie jest możliwe

Napisane w kategorii Komentarze

 

Jacek Kowalski ponownie Prezesem Zarządu Powiatowego Z OSP RP

14 wrz

Ochotnicy ze Związku OSP RP 10 września 2016 roku na IV Zjeździe Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gnieźnie podsumowali swoją działalność w ciągu ostatnich 5 lat i wybrali nowe władze na kolejną kadencję. W  zjeździe uczestniczyli delegaci ze wszystkich 9 oddziałów gminnych i 42 OSP, które skupiają 1538 członków. Do OSP należy 150 kobiet, a dwie są Prezesami jednostek w Trzemesznie – Grażyna Kachniarz i Skorzęcinie – Karina Wawrzyniak. Przy OSP funkcjonuje 26 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zrzeszających 267 młodych ochotników. W latach 2012-2015 jednostki OSP samodzielnie uczestniczyły w 1985 zdarzeniach ratowniczo-gaśniczych tj. 34%  wszystkich zdarzeń na terenie powiatu gnieźnieńskiego. Związek i jednostki OSP ściśle współpracują z PSP, a są finansowane głównie z budżetów gmin. Szkolenia dla ochotników prowadzi Państwowa Straż Pożarna. W ciągu minionej kadencji odbyło się 36 szkoleń, w których uczestniczyło 817 ochotników. W zjeździe uczestniczyli Prezydent Gniezna, wójtowie i burmistrzowie oraz Stefan Mikołajczak -Wiceprezes Zarządu Głównego Z OSP RP i Andrzej Jankowski – dyrektor biura Oddziału Wojewódzkiego w Poznaniu. Zjazd dokonał wyboru władz na najbliższe 5 lat w składzie Prezes – Jacek Kowalski, wiceprezesi – Jan Kulpiński, Marian Łukowski, Marek Gotowała, skarbnik – Marcin Kaczor, sekretarz – Piotr Dzięcielak. Do Zarządu Powiatowego wybrano poza przedstawicielami oddziałów gminnych Związku również Komendanta Powiatowego PSP Mariusza Dębskiego i przedsiębiorcę Dominika Kozłowskiego. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej został wybrany Paweł  Jesiołowski, a delegatami na Zjazd Wojewódzki Związku – Jacek Kowalski i Tadeusz Tomaszewski. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu Powiatowego przedstawicielem powiatu gnieźnieńskiego do Zarządu Wojewódzkiego Z OSP RP wybrano Tadeusza Tomaszewskiego. Delegaci i goście podziękowali za pełnienie przez trzy kadencje funkcji Sekretarza Oddziału druhowi Waldemarowi Januszowi.

 
Komentowanie nie jest możliwe

Napisane w kategorii Komentarze

 

Wsparcie Stowarzyszenia dla samotnych matek z inicjatywy Tadeusza Tomaszewskiego i Stanisława Dolacińskiego

07 wrz

Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan 31 sierpnia 2016 zorganizowało wspólnie z lokalnymi sponsorami w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie wręczenie 40 wyprawek szkolnych dla dzieci, które są wychowywane samotnie przez matki lub ojców. Nabór dzieci do projektu „Wyprawka Szkolna 2016” odbywał się przez ośrodki pomocy społecznej. Wartość wyprawki to około 120 zł i składają się na nią: plecak, przybory szkolne, kamizelka i opaska odblaskowa oraz piłka. Spotkanie z dziećmi i rodzicami w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie rozpoczęło się od występów Zespołu GAMMA działającego przy MOK. Następnie Pani Hanna Adamczak – dyrektor MOPS w Gnieźnie przedstawiła zebranym informacje o możliwości pomocy w zakresie dożywiania, stypendiów oraz wyprawek szkolnych. Spotkanie prowadził Tadeusz Tomaszewski – Honorowy Prezes wspólnie z Wiceprezesami Anną Stanowską i Agnieszką Frąckowiak oraz Skarbnikiem Beatą Kraska. W spotkaniu uczestniczyli radni Rady Miasta Gniezna Jan Budzyński, Marcin Jagodziński, Ryszard Karmoliński, dyrektor PKO BP S.A. w Gnieźnie Zygmunt Pirogowicz, Prezes PEC Sp. z o.o. Dariusz Zamiar oraz dyrektor MOK Dariusz Pilak. W imieniu Stowarzyszenia podziękowanie za finansowe i rzeczowe wsparcie wyprawki szkolnej przekazał sponsorom Tadeusz Tomaszewski. Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan dziękuje za wsparcie finansowe i rzeczowe następującym podmiotom oraz osobom:

 • Posłance do Parlamentu Europejskiego Pani Krystynie Łybackiej,
 • radnym SLD (J. Budzyński, M. Jagodziński, R. Karmoliński, R. Andrzejewski,
  T. Gościniak, J. Kowalski),
 • Prezesom Stowarzyszenia (Stanisław Dolaciński, Tadeusz Tomaszewski),
 • Spółkom Urbis, Trepko, PEC, Pol-Auto, Alior Bank, PKO BP Gniezno, Spółdzielni Dozór, Hurtowni Sportowej Piast.

 

W ciągu 16 lat Stowarzyszenie zorganizowało i przekazało łącznie 1201 wyprawek szkolnych dla dzieci z rodzin wielodzietnych  powiatu gnieźnieńskiego.

 
Komentowanie nie jest możliwe

Napisane w kategorii Komentarze

 

Gnieźnieńskie SLD w sprawie szpitala

07 wrz

Rada Powiatowa SLD w Gnieźnie z dezaprobatą przyjmuje fakt pozbycia się ze szpitala gnieźnieńskich chirurgów i zastąpienia ich zewnętrznym podmiotem skupiających ludzi daleko oddalonych od naszego miasta i szpitala. „Lekarze na telefon” to niebezpieczeństwo zerwania bardzo ważnych dla pacjentów więzi emocjonalnych z lekarzami i zagrożenie dla całego procesu leczenia chorych. Mimo apeli  Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, Rady Społecznej ZOZ oraz wielu środowisk, Zarząd Powiatu i Dyrekcja ZOZ nie licząc się z tymi opiniami, odrzucając dialog z lekarzami mającymi duży dorobek zawodowy i uznanie wielu pacjentów w sposób nieodpowiedzialny stwarza zagrożenie dla przyszłości funkcjonowania szpitala powiatowego w Gnieźnie. Domagamy się od Pani Beaty Tarczyńskiej Starosty Gnieźnieńskiego oraz Dyrekcji ZOZ bieżącego monitorowania sytuacji  na oddziale chirurgicznym i w całym szpitalu, w celu likwidacji ewentualnych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem pacjentów. Działania Dyrekcji ZOZ od kilku miesięcy mają podtekst „zemsty zawodowej” i podyktowane są konfliktem na zapleczu o wpływy między prominentnymi politykami gnieźnieńskiego PIS –u. Nigdy nie było i nie będzie zgody SLD na prywatyzację szpitala bocznymi drzwiami, którą obecnie realizuje Zarząd Powiatu wspólni z Dyrekcją ZOZ stwarzając zagrożenie dla poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Naszego Powiatu.

 
Komentowanie nie jest możliwe

Napisane w kategorii Komentarze

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy. Delegaci, zaproszeni goście, przyjaciele z gnieźnieńskiego porozumienia „Lewica Razem”

04 maj

Dzisiejszy VIII Zjazd Powiatowy Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Gnieźnie jest podsumowaniem 4 – letniej działalności w naszym powiecie oraz rozmową o najważniejszych wyzwaniach na najbliższe lata. Na poprzednim Zjeździe 24 marca 2012 roku wybraliśmy 22 osobową Radę Powiatową i 5 osobową Powiatową Komisję Rewizyjną, a następnie Rada wybrała 10 – osobowy Zarząd Powiatowy.
Sprawozdanie z pierwszych dwóch lat naszej wspólnej działalności przedstawiliśmy na Konwencji Powiatowej, która odbyła się 6 marca 2014 roku z udziałem kolegi Krzysztofa Gawkowskiego – Sekretarza Generalnego SLD, dlatego obecnie skupię się na sprawozdaniu za lata 2014 – 2016.
Dzisiejszy Zjazd poprzedziła kampania sprawozdawczo – wyborcza w kołach SLD w czasie której wybrano nowe zarządy oraz 68 delegatów. Obecnie do działających 10 kół należy 145 członków. Na terenie Gniezna działa 5 kół oraz koła gminne w Witkowie, Niechanowie, gminie Gniezno, Trzemesznie i Kłecku. Aktywność kół SLD jest zróżnicowana. Mamy aktywne koła i takie których działalność wymaga wsparcia.
W 2015 roku zorganizowaliśmy wspólnie zebrania kół w obszarze miasta oraz gminy Gniezno – Niechanowo – Witkowo. Taka forma aktywności lokalnej kół jest atrakcyjna i daje możliwość oddziaływania na sprawy ważne dla mieszkańców poszczególnych dzielnic , miasta, sołectw czy gmin. W naszych spotkaniach powiatowych czy gminnych uczestniczyli wójtowie, burmistrzowie, Prezydent Gniezna , Zastępca Prezydenta Jarosław Grobelny, dyrektorzy szpitala, Starosta Gnieźnieński, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, szefowie gnieźnieńskiej oświaty oraz przedstawiciele związków zawodowych.
Organizowaliśmy również spotkania z liderami SLD i lewicy. W Gnieźnie spotkaliśmy się z Krzysztofem Gawkowskim , Europosłanką Krystyną Łybacką, Jerzym Wenderlichem, Stanisławem Wziątkiem, Barbarą Nowacką i Dariuszem Jońskim. 16 stycznia 2016r. odbyliśmy walne zebranie członków w czasie którego wybieraliśmy przewodniczącego SLD. W powiecie gnieźnieńskim najwięcej głosów uzyskał Krzysztof Gawkowski wyprzedzając Włodzimierza Czarzastego.
Sprawne organy statutowe i aktywne koła SLD podstawą aktywności partii w powiecie.

W okresie od 24 marca 2014 roku do 21 kwietnia 2016 roku odbyliśmy wspólnie z Radą Miejską SLD 9 posiedzeń Rady Powiatowej i 14 posiedzeń Zarządu Powiatowego. Na wszystkie posiedzenia Rady Powiatowej zapraszano radnych SLD, przewodniczących kół , komisję rewizyjną, a w 5 posiedzeniach Rady i Zarządu uczestniczyli przedstawiciele gnieźnieńskiego porozumienia „Lewica Razem”.
Rada Powiatowa i Zarząd Powiatowy SLD koordynowały i organizowały wszystkie działania polityczne i organizacyjne partii na terenie powiatu.
Na posiedzeniach zajmowaliśmy się m.in. funkcjonowaniem służby zdrowia, budową szpitala, funkcjonowaniem oświaty w Gnieźnie i jednostek oświatowych prowadzonych przez powiat, lokalnym rynkiem pracy, stanem wykorzystania przez samorządy środków unijnych oraz rozwojem sportu , kultury i turystyki.
W czasie posiedzeń organów statutowych opracowywano stanowiska i apele kierowane do władz samorządowych i państwowych. Nasz wspólny głos był również prezentowany opinii publicznej na konferencjach prasowych, których łącznie zorganizowaliśmy 26 w ciągu dwóch lat, także w mediach społecznościowych oraz na Sesjach Rady Miasta i Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
Jako lewica zaangażowaliśmy się skutecznie w obronę funkcjonowania Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, uruchomienie poradni onkologicznej , zmiany przebiegu obwodnicy południowej części Gniezna, rolników i osób poszkodowanych w wyniku anomalii pogodowych. Występowaliśmy w obronie funkcjonowania Spółki Skarbu Państwa w Żydowie, Spółki Pracowniczej w Działyniu oraz Zakładów Przemysłu Ziemniaczanego w Trzemesznie.
Do władz centralnych występowaliśmy w sprawie obrony polskiej spółdzielczości, likwidacji umów śmieciowych, podwyżki płac dla sfery budżetowej czy obniżenia wieku emerytalnego.

Szanowne koleżanki i koledzy, delegaci.

Miejsce SLD na lokalnej, wojewódzkiej i krajowej scenie politycznej wyznaczają wyborcy w wyborach. Gnieźnieńskie SLD bardzo aktywnie uczestniczyło w kampaniach wyborczych do Parlamentu Europejskiego i samorządu w 2014 roku oraz wyborach prezydenckich i parlamentarnych w 2015 roku, a także kampanii referendalnej dotyczącej okręgów jednomandatowych.

Wybory do Parlamentu Europejskiego – 25 maja 2014 roku.

W czasie kampanii wyborczej Europoseł SLD Marek Siwiec przechodzi do konkurencyjnego ugrupowania, mimo to koalicji SLD-UP w Wielkopolsce udaje się stworzyć silną listę kandydatów z wszystkimi parlamentarzystami na czele z Krystyną Łybacką.
Nasz gnieźnieński wkład w uzyskanie mandatu Europosłanki Krystyny Łybackiej to:
• 4.806 zebranych podpisów tj. ponad 10% wszystkich podpisów w Wielkopolsce,
● 5.788 głosów czyli 24,45% poparcia dla SLD-UP w powiecie gnieźnieńskim przy 12,77%
w Wielkopolsce
● Tadeusz Tomaszewski zdobywa poparcie 8.415 wyborców uzyskując z 4 miejsca drugi
wynik na liście,
● kandydat gnieźnieńskiego SLD oraz sympatycy wpłacają na kampanię wyborczą 46.541
zł. tj. 18% ogółu wszystkich wydatków w okręgu.

Wybory samorządowe – 16 listopada 2014 roku

KKW SLD „Lewica Razem” w powiecie gnieźnieńskim zgłosiła 108 kandydatów w tym kandydata na Prezydenta Gniezna i Burmistrza Kłecka oraz trzech kandydatów do Sejmiku (Jarosław Grobelny, Renata Ikierska, Beata Kraska).54 kandydatów wpłaca na kampanię 150.729 zł.
Wyniki wyborów samorządowych dla SLD były zdecydowanie gorsze w porównaniu z poprzednimi wyborami z 2010 r. Wybory do Rady Miasta Gniezna po raz pierwszy odbyły się na osoby, a nie na listy.
Nasi kandydaci zdobyli 5007 głosów tj. 23% wszystkich ważnych głosów. Mandaty radnych uzyskały jednak tylko trzy osoby (Jan Budzyński, Marcin Jagodziński i Ryszard Karmoliński).
W wyborach do Rady Powiatu Gnieźnieńskiego listę SLD- Lewica Razem poparło 5236 wyborców tj. 12,67%. Radnymi zostali Robert Andrzejewski, Telesfor Gościniak, Jacek Kowalski.
W wyborach do Sejmiku uzyskaliśmy 11,9% poparcia w powiecie, a na Jarosława Grobelnego oddano 3115 głosów. Lista w tym okręgu nie uzyskała mandatu.
Naszym zdaniem jedną z przyczyn porażki była zła decyzja Rady Wojewódzkiej SLD dotycząca lidera listy.
W wyborach na Prezydenta Gniezna Jacek Kowalski uzyskał poparcie 7415 wyborców tj. 31,78%, ale nie wszedł do drugiej tury. Jacek Kowalski w II turze wyborów prezydenckich poparł Tomasza Budasza z PO, który wygrał wybory z Krzysztofem Ostrowskim z PIS-u .
W gminach Kłecko, Kiszkowo, i gmina Gniezno mandaty radnych z naszych list uzyskali Elżbieta Janiak, Stanisław Borkowski, Zuzanna Modrak, Marek Masłowski i Marian Kaźmierczak.
Warto pamiętać , że wyborach do powiatu oddano 20%, a do Sejmiku 24,7% głosów nieważnych.

Wybory na Urząd Prezydenta RP – 10 maja 2015r.

Decyzją władz krajowych SLD ustalono, że kandydatem formacji została Magdalena Ogórek.
W powiecie gnieźnieńskim zebraliśmy 3300 podpisów tj. ponad 20% wszystkich zebranych podpisów w Wielkopolsce . Na Magdalenę Ogórek oddano 1653 głosy tj. 3,12%.
Była to totalna porażka, która to bardzo poważnie wpłynęła na trwały spadek notowań SLD przed wyborami parlamentarnymi.

Wybory parlamentarne – 25 październik 2015r.

KKW Zjednoczona Lewica SLD + TR + PPS + UP + Zieloni
Gnieźnieńska Lewica na listy Zjednoczonej Lewicy w okręgu nr 37 konińsko – gnieźnieńskim zgłosiła 4 kandydatów Krystyna Mądra, Eleonora Matuszewska, Tadeusz Tomaszewski, Marcin Jagodziński. 134 osoby zebrały w powiecie gnieźnieńskim pod listami do Sejmu i Senatu 5.238 podpisów tj. 39% wszystkich podpisów w okręgu. W naszym powiecie na listę głosowało 17,84% , w okręgu 11,7 % a w skali kraju 7,55 % . Sympatycy Lewicy i Tadeusz Tomaszewski wpłacili na kampanię 95.093 zł tj. 54 % wszystkich wpłat w okręgu. Mimo uzyskania przez Tadeusza Tomaszewskiego 15.350 głosów z powodu nie przekroczenia w skali kraju 8% gnieźnieńska lewica po raz pierwszy od 1993 r. nie ma swojego reprezentanta w Sejmie RP.

Kampania Referendalna

Sojusz Lewicy Demokratycznej opowiedział się przeciw jednomandatowym okręgom wyborczym. Nasi przedstawiciele brali udział w kampanii referendalnej oraz pracowali w obwodowych komisjach wyborczych.

Szanowni Zebrani!
Tylko w trzech kampaniach wyborczych w powiecie gnieźnieńskim zebraliśmy ponad 18 tysięcy podpisów i wpłaciliśmy na kampanie wyborcze 292.363 zł prywatnych pieniędzy.
Ten olbrzymi wysiłek organizacyjny i finansowy nie przyniósł oczekiwanych przez nas rezultatów wyborczych.
Dziękuję kandydatom, członkom i sympatykom SLD oraz przyjaciołom z gnieźnieńskiego porozumienia „Lewica Razem” , za poświęcenie pracy na rzecz lewicowych formacji w kampaniach wyborczych 2014 i 2015r.

Szanowni Zebrani

Członkowie SLD w powiecie gnieźnieńskim to ludzie aktywnie działający na rzecz społeczności lokalnych i środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Połączony wysiłek naszych radnych i darczyńców z SLD oraz sympatyków pozwala nam w ramach naszego biura wspólnie z organizacjami pozarządowymi, a od stycznia 2016r. również z p. Krystyną Łybacką Posłanką do Parlamentu Europejskiego realizować wiele projektów na rzecz mieszkańców powiatu.
W latach 2014- 2015 z różnych form naszej aktywności programowej skorzystało ponad 50 tysięcy osób z powiatu: gnieźnieńskiego oraz wrzesińskiego, słupeckiego i wągrowieckiego. Chodzi o bezpłatne dyżury prawników , specjalistów, letni wypoczynek dzieci, wyprawki szkolne, szkolenia, kursy zawodowe, pomoc w formie paczek świątecznych oraz imprezy sportowo – rekreacyjne i integracyjne.
Ponad 50 % członków SLD działa w organizacjach społecznych, samorządach osiedlowych i radach sołeckich, spółdzielczości oraz związkach zawodowych.
Szanowni Przyjaciele w imieniu władz powiatowych SLD dziękuje Wam moi drodzy społecznicy za służbę obywatelską na rzecz członków Waszych organizacji oraz społeczności lokalnych.
Jesteśmy ugrupowaniem, dla którego patriotyzm oraz dbałość o nieskrępowaną uwarunkowaniami politycznymi pamięć historyczną stanowi bardzo ważne przesłanie naszej obecności w życiu społecznym miasta i powiatu.
Organizujemy systematycznie działania na rzecz promocji i szacunku dla naszych symboli narodowych, jesteśmy obecni na uroczystościach państwowych i samorządowych. Pamiętamy o rocznicach wyzwolenia Gniezna spod okupacji hitlerowskiej.

Szanowni Delegaci i Przyjaciele gnieźnieńskiej lewicy
Wiem, że przed nami bardzo wiele wyzwań w walce o odbudowę zaufania społecznego. Razem możemy osiągnąć kolejne cele i dobrze służyć mieszkańcom powiatu gnieźnieńskiego. Dziękuję za wspólną działalność i pracę społeczną. W tym sprawozdaniu jest moja i każdego z Was cząstka służby publicznej.
Dokąd będziemy zmierzać, co będziemy dalej wspólnie robić, jak myślimy o naszych gminach i powiecie, zawarliśmy to w projektach dokumentów zjazdowych.
Zadaniem nowych władz będzie skuteczna realizacja nakreślonych przez nas wspólnie celów.
Z naszego Zjazdu apelujemy do ugrupowań parlamentarnych „ dość kłótni i sporów” Oczekujemy podniesienia kwoty wolnej od podatku, skutecznej opieki państwa nad osobami wykluczonymi społecznie, przywrócenia poprzedniego wieku emerytalnego i wprowadzenia możliwości przejścia na emeryturę przez mężczyzn po 40 latach , a kobiet po 35 latach składkowych.
Wyrażamy niepokój śladowym wykorzystaniem funduszy unijnych po dwóch latach obecnej perspektywy finansowej.
Stanowczo sprzeciwiamy się zawłaszczaniu całego państwa i jego majątku przez oddelegowanych działaczy Prawa i Sprawiedliwości.
PiS ma demokratyczną legitymację do rządzenia ale nie ma legitymacji do przejmowania wszystkich możliwych struktur państwa, gospodarki i mediów publicznych.
Szanowni Przyjaciele
Sojusz Lewicy Demokratycznej i Lewica jest potrzebna ludziom, społecznościom samorządowym i Polsce.
My- ludzie gnieźnieńskiej lewicy chcemy dalej służyć mieszkańcom naszych gmin i powiatu.
Dziękuję za uwagę.

 
Komentowanie nie jest możliwe

Napisane w kategorii Komentarze

 

Apel radnych i władz statutowych Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Gnieźnie do gnieźnieńskich parlamentarzystów w spawie zgody narodowej

05 kwi

Polska znalazła się w stanie kryzysu konstytucyjnego, który może przekształcić się w kryzys państwa. Komisja Wenecka, poproszona przez polski rząd o wydanie opinii, wskazała na szereg zagrożeń dla rządów prawa w Polsce. Przede wszystkim jednak grozi nam sytuacja, w której władza wykonawcza będzie działać w oparciu
o jeden porządek prawny, a władza sądownicza i niektóre jednostki samorządu terytorialnego w oparciu o porządek odmienny. Taki stan rzeczy może w sposób bezpośredni utrudniać codzienne życie setek tysięcy obywateli.
Kryzys konstytucyjny musi zostać rozwiązany z poszanowaniem litery prawa. Na nim nie kończą się jednak wyzwania stojące przed władzami. Bieda, bezrobocie, niestabilne formy zatrudnienia, niskie płace, trudny dostęp do mieszkań, niewydolna służba zdrowia, brak wystarczającej ilości miejsc w żłobkach i przedszkolach, narastające nierówności społeczne – to tylko niektóre z problemów dotykających polskie społeczeństwo.
Polityka powinna służyć rozwiązywaniu problemów obywateli, ale również ochronie ich praw i wolności obywatelskich. Polityka to nie walka skłóconych ze sobą elit, ale służba ludziom.
Zwracamy się do gnieźnieńskich parlamentarzystów o podjęcie inicjatywy na rzecz dialogu i poszukiwania zgody narodowej u najwyższych władz państwowych. Apelujemy o poszukiwanie mądrego kompromisu w imię dobra naszej Ojczyzny.

 
Komentowanie nie jest możliwe

Napisane w kategorii Komentarze

 
 

 • Facebook